Alleen Samen

Opstellen aangeboden aan prof. mr. M.A.M.C. van den Berg ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg

1e druk | ISBN 978-90-78066-39-2 | NUR 822-823 | 2010 | 500 pagina's

Samenvatting

Ter gelegenheid van het afscheid als hoogleraar aan de Universiteit Tilburg is een liber amicorum samengesteld. De bundel kent bijdragen op verschillende terreinen van het recht. De hoofdcategorieën zijn: alternatieve vormen van samenwerking in de bouw, traditonele bouwcontracten, aanbesteding en mededinging, samenwerken buiten de bouw, geschilbeslechting, privaatrecht in het algemeen en rechtswetenschap.

De bijdragen zijn van: mr. B.C.L. van den Berg & mr. drs. C.E.M. van den Berg, mr. B. van den Berg, prof. dr. ir. A.G. Bregman, mr. dr. S. van Gulijk, prof. mr. J. de Jong & dr. ir. J. van der Heijden, mr. dr. Y.P. Kamminga, Arent van Wassenaer, mr. M.R. de Boer, prof. mr. J.M. van Dunné, prof mr. A.A. van Velten, mr. D.E. van Werven, prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis, prof. mr. J.M. Hebly & mr. P. Heijnsbroek, prof. mr. C.E.C. Jansen, prof. dr. J.P.L. van Marissing, dr. Mr. M.W. de Hoon, prof. mr. P. Vlaardingerbroek, prof. mr. R.D. Vriesendorp, mr. N.S.J. Koeman, prof. dr. A. Verbeke & dr. K. Vanhove, mr. H.L. van der Beek, mr. drs. F.P. van Koppen, mr. N. Lavrijsen & mr. L. Th.L.G. Pellis, prof. mr. D.A. Lubach, prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers, prof. mr. J.H.M. Willems, mr. A.Z.R. Koning, prof. mr. J.B.M. Vranken, prof. mr. H.C.F. Schoordijk en mr. R.G.T. Bleeker

Inhoudsopgave

prof. mr. dr. M.A.B. (Monika) Chao-Duivis

Monika Chao-Duivis Directeur Instituut voor Bouwrecht en Hoogleraar bouwrecht TU Delft.

prof. mr. C.E.C. (Chris) Jansen

Hoogleraar privaatrecht VU Amsterdam Voorzitter Commissie van Aanbestedingsexperts

prof. mr. J.B.M. (Jan) Vranken

Gerelateerde cursussen en bijeenkomsten

Zal niet getoond worden.