Studiemiddag Werken met het DSO

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Nieuw

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is een van de (beeld)bepalende onderdelen van de nieuwe Omgevingswet. Maar waaruit bestaat dat DSO eigenlijk? Hoe worden in het DSO omgevingsplannen ontsloten, regels zichtbaar gemaakt en gewijzigd? Wat is de betekenis van TAM-IMRO in relatie tot het DSO? En wat betekent het DSO eigenlijk voor de juridische vormgeving van regels? Dit zijn belangrijke vragen voor een ieder die zich bezig zal houden met het omgevingsrecht, zowel voor overheden bij het maken en ontsluiten van regels als voor initiatiefnemers die willen weten welke regels op welke locatie gelden.

Deze studiemiddag gaat zowel in theoretische als praktische zin nader in op deze vragen. Daarbij wordt onder meer aan de hand van het DSO getoond hoe het systeem in de praktijk werkt.

Startdatum

Donderdag 28 maart 2024

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 405,00excl. BTW
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 0,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Studiebijeenkomsten

Aantal deelnemers

30

Rechtsgebieden
, ,

13.00 – 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.00 uur inleiding over opbouw DSO, ontsluiting besluiten
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.00 uur demonstratie werking DSO en inleiding over wat dit betekent voor de juridische vormgeving van regels, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

 
3

F.J. (Fokke) Plantinga

Adviseur digitalisering Rho adviseurs voor leefruimte Leeuwarden

prof. mr. J. (Jan) Struiksma

Emeritus hoogleraar bestuursrecht VU Amsterdam

mr. J. (Jur) van der Velde

Adviseur Omgevingswet
28
maart
2024
 405,00excl. BTW

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.