Studiemiddag Warmtenetten in de gebouwde omgeving

La Vie Meeting Center, Lange Viestraat 351 te Utrecht
  • Waardering 7,8

Studiemiddag Warmtenetten in de gebouwde omgeving

De energietransitie is overal, niet in de minste plaats in de gebouwde leefomgeving, die goed is voor 1/3 van ons energiegebruik. Het Klimaatakkoord stelt ons voor een enorme opgave waarbij in de periode tot 2050 de gehele gebouwde omgeving aangepakt moet worden om tot een vermindering van het energiegebruik te komen. Dit zal onder meer gerealiseerd worden door een forse toename van het aantal warmtenetten. In deze bijeenkomst staat centraal hoe de ambitieuze toename van het aantal warmtenetten juridisch gezien tot stand kan en zal komen, en wat dat betekent voor gemeenten, woningcorporaties, warmtebedrijven, netbeheerders en burgers.

Het is allereerst van groot belang om een goed beeld te krijgen van de transitieopgave en de verschillende strategieën voor de gebouwde omgeving. Welk beleid van de Rijksoverheid is er op dit moment en hoe dient dat in plannen en afspraken uitgewerkt te worden? Wat is het regulerend kader voor warmtenetten? Hoe geef je vanuit het perspectief van gemeente, corporatie, warmtebedrijf en ontwikkelaar invulling aan een duurzame warmtevoorziening? Welke rol neem je als overheid op je en wanneer moet de aanleg en exploitatie van een warmtenet aanbesteed worden of is er sprake van (geoorloofde) staatssteun? Wat kan een lokale overheid afdwingen als het gaat om alternatieve warmtevoorziening? Hoe worden afnemers van warmte beschermd en komen prijzen tot stand?

De planning van het conceptwetsvoorstel Wet collectieve warmtevoorziening is vertraagd en de versie van de wet zoals die ter internetconsultatie heeft gelegen is op onderdelen inmiddels weer door de actualiteit ingehaald. Om die reden zal, onder voorbehoud van nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het consultatievoorstel, vooral de huidige systematiek van het warmterecht en enkele uitgangspunten en discussiepunten voor de toekomstige ordening tijdens deze bijeenkomst centraal staan.

Na deze bijeenkomst bent u weer helemaal up-to-date ten aanzien van de belangrijkste juridische aspecten van warmtenetten in de gebouwde leefomgeving.

Startdatum

Donderdag 16 juni 2022

Tijdstip

13.30 - 17.00

Dagdelen

1

Locatie

La Vie Meeting Center, Lange Viestraat 351 te Utrecht

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

DDD

Ja

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen, ambtenaren en adviseurs

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Rechtsgebieden
, , , ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 14.00 uur inleiding mr. J.J. Karens over het beleidsmatig kader voor warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Wat is de stand van zaken m.b.t. tot het Klimaatakkoord en de rol van warmtenetten daarin?
14.00 - 15.00 uur inleiding mr. dr. M.A.M. Dieperink over het huidig wettelijk kader warmte
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 15.45 uur vervolg inleiding mr. dr. M.A.M. Dieperink
15.45 - 16.15 uur inleiding mr. J.J. Karens over warmtetransport en de publiekrechtelijke rol van gemeenten bij warmtenetten; wijkgerichte aanpak, uitfasering aardgaslevering, aansluitplichten en rol van het omgevingsrecht (Opt-out/gelijkwaardigheid).
16.15 - 16.45 uur vervolg uitgangspunten en discussiepunten toekomstig stelsel warmtevoorziening
16.45 - 17.00 uur vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Wijzigingsvoorwaarden

Met betrekking tot de bijeenkomsten die op dit moment in de onderwijsagenda staan genoteerd als fysieke bijeenkomsten, heeft het Instituut voor Bouwrecht het recht deze onderwijsactiviteiten te verplaatsen naar een online-omgeving/webinar gedurende de periode dat de RIVM maatregelen afkondigt in het kader van het Corona-virus die het houden van fysieke bijeenkomsten verhindert en/of als gevolg daarvan de zalencentra gesloten worden.

In het geval een fysieke bijeenkomst wordt verplaatst naar de interactieve online-omgeving, wordt een korting van 10% op de prijs, zoals op de website vermeld, toegepast. Er bestaat in dat geval geen recht tot kosteloos annuleren. De 10% korting wordt niet verstrekt aan deelnemers als er al een andere korting is verstrekt zoals vroegboekkorting, Drie Dagdelen Deal, combinatiekorting of staffelkorting.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Voor alle fysieke onderwijsbijeenkomsten die het Instituut voor Bouwrecht organiseert geldt dat op de betreffende locaties de maatregelen van het RIVM in acht worden genomen. Op deze locaties wordt veelal extra schoongemaakt en wordt anderhalve meter afstand in acht genomen. Voor meer informatie over het specifieke Corona-beleid kunt u de websites van de betreffende locatie raadplegen. In zijn algemeenheid geldt dat wij van docenten en deelnemers verwachten dat zij de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het virus in acht nemen.

Concreet betekent dit op locatie:
- Houdt anderhalve meter afstand;
- Was je handen regelmatig;
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
- Gebruik papieren zakdoekjes en gebruik deze eenmalig;
- Geen handen schudden;
- Voor veel docenten en deelnemers geldt dat zij voorafgaand en na afloop van de bijeenkomsten een presentielijst moeten ondertekenen. Wij verwachten dat alle docenten en deelnemers hiervoor een eigen pen zullen meenemen;
- Indien voor een deelnemer geldt dat hem of haar door het RIVM wordt geadviseerd om thuis te blijven, gaan wij er vanuit dat dit advies ook wordt opgevolgd.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/.

3

mr. dr. M.A.M. (Marjolein) Dieperink

Advocaat / Partner AKD

mr. J.J. (Jacco) Karens

Wetenschappelijk medewerker Instituut voor Bouwrecht en buitenpromovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen
16
juni
2022
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.