Cursus Kerninstrumenten: de omgevingsvergunning en projectbesluit (IV) (onderdeel modulaire cursus)

Space to Create, Stationsplein 90 te Utrecht
  • Waardering 8,2

Ook onder de Omgevingswet zal voor verschillende activiteiten een omgevingsvergunning benodigd zijn. De Omgevingswet brengt echter de nodige verandering in de systematiek van vergunningplichten (op landelijk en decentraal niveau), de toetsingskaders en de procedurele aspecten zoals bevoegd gezag, beslistermijn en coördinatie. Ook introduceert de Omgevingswet een nieuw instrument naast de omgevingsvergunning, namelijk het projectbesluit.

In deze bijeenkomst zal besproken worden hoe vergunningverlening onder de Omgevingswet werkt. Daarbij zal specifiek worden ingegaan op de omgevingsvergunning voor bouwen (‘de knip’), de omgevingsvergunning voor de binnenplanse en buitenplanse omgevingsplanactiviteit en het projectbesluit.

Deze bijeenkomst is onderdeel van de Modulaire Cursus Omgevingsrecht onder de Omgevingswet (I t/m X). In deze modulaire cursus (10 delen) wordt zowel de opzet van de Omgevingswet, de kerninstrumenten voor besluitvorming voor realisatie van projecten als de belangrijkste elementen van milieu- en omgevingskwaliteit in de besluitvorming aan de orde gesteld.

Startdatum

Maandag 15 april 2024

Tijdstip

15.15 - 17.15 uur

Locatie

Space to Create, Stationsplein 90 te Utrecht

Prijs
 270,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Basis

NOvA punten

2

Soort

Cursussen, Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , , , ,

14.45 - 15.15 uur ontvangst
15.15 - 17.15 uur inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 110,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

2

mr. S.W. (Shanna) Derksen

Advocaat / Partner Wijn & Stael Advocaten
15
april
2024
 270,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.