Congres Van start met de Omgevingswet

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht
  • Nieuw

Nu de Minister van VRO van mening is dat de Omgevingswet moet worden uitgesteld tot 1 juli 2023, heeft u een halfjaar extra om u voor te bereiden op deze wet. Dit congres bereidt u goed voor op wat de Omgevingswet voor u gaat betekenen. Op 1 juli 2023 staat het dus toch echt te gebeuren: de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De wet die alle wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving samenvoegt en integreert is met afstand de grootste verandering voor de omgevingsrecht-professional van de afgelopen decennia.

Om aan de inwerkingtreding van de wet aandacht te schenken organiseert het Instituut voor Bouwrecht het Congres Van start met de Omgevingswet. Daar zal door experts uit de praktijk, wetenschap en overheid uit de doeken worden gedaan wat ons na 1 juli 2023 te wachten staat ten aanzien van de regulering van en besluitvorming in de fysieke leefomgeving, van bouwwerken tot milieu, ruimtelijke ordening of grondbeleid. Kortom, wat gaat er voor u veranderen?! En waar moet rekening mee gehouden worden na de inwerkingtreding?

Het congres staat onder leiding van mr. J. Hoekstra, lid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Er zijn tijdens dit congres 4 plenaire inleidingen en 2 workshoprondes (per workshop kunnen maximaal 50 deelnemers deelnemen). Op die manier kunnen de deelnemers, na een meer algemeen plenair deel, zelf kiezen voor de onderwerpen die het meest relevant zijn en is er nadrukkelijk ruimte voor interactie over verschillende deelonderwerpen van de Omgevingswet.

Geef tijdens het inschrijving van uw deelname op het aanmeldingsformulier bij ‘aanvullende informatie’ (verder in het bestelproces) aan welke twee workshops u het liefst wilt volgen.

Indelen van de workshops gaat op volgorde van binnenkomst.

U kunt kiezen uit de volgende workshops:
Workshop 1 De knip in de bouwvergunning door mr. E.M. (Eefje) van Bommel en mr. S. (Sjors) Zuethoff
Workshop 2 De milieueffectrapportage en de Omgevingswet door mr. dr. M.A.A. (Marcel) Soppe en mr. J. (Jade) Gundelach
Workshop 3 Van planschade naar nadeelcompensatie door prof. dr. ir. A.G. (Arjan) Bregman
Workshop 4 Regulering van milieubelastende activiteiten in het omgevingsplan door mr. dr. V.M.Y. (Valerie) van ’t Lam
Workshop 5 Capita Selecta omgevingsplan: overgangsrecht, gebodsbepalingen etc. door mr. dr. R. (Rogier) Kegge

Startdatum

Vrijdag 11 november 2022

Tijdstip

9.30 - 16.15 uur

Dagdelen

2

Locatie

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Prijs
 525,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en borrel
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 50,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

250

Doelgroep

Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

5

Soort

Congres

Rechtsgebieden
, , , , , ,

09.15 - 09.30 uur ontvangst
09.30 - 09.40 uur opening door dagvoorzitter mr. J. Hoekstra
09.40 - 10.25 uur inleiding mr. dr. C.P. Hageman over de Inwerkingtreding van de Omgevingswet: overgangstermijnen uit het Inwerkingtredings-KB, tijdelijke voorzieningen en andere relevante aspecten op de drempel van inwerkingtreding
10.25 - 11.10 uur inleiding prof. mr. A.G.A. Nijmeijer over transitie bestemmingsplan naar omgevingsplan
11.10 - 11.25 uur pauze
11.25 - 12.10 uur inleiding mr. dr. R. Kegge over Rijks en provinciale sturing op besluitvorming met het oog op maatschappelijke doelen
12.10 - 12.55 uur inleiding mr. I. Wind-Middel over het verkrijgen van planologische toestemming na 1 juli (lopende procedures, vergunningverlening etc.)
12.55 - 14.00 uur pauze
14.00 - 15.00 uur eerste ronde workshop
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 16.15 uur tweede ronde workshop
16.15 - 17.00 uur afsluitende netwerkborrel

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

5

mr. E.M. (Eefje) van Bommel

Advocaat Hemwood

prof. dr. ir. A.G. (Arjan) Bregman

Hoogleraar bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen en verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht en aan de ASRE

mr. J. (Jade) Gundelach

Staatsraad Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State

mr. dr. C.P. (Constantijn) Hageman

Jurist omgevingsrecht/bestuursrecht Ministerie van BZK

mr. J. (Jaap) Hoekstra

Staatsraad / Lid Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State

mr. dr. R. (Rogier) Kegge

Universitair docent bestuursrecht en omgevingsrecht Universiteit Leiden

mr. dr. V.M.Y. (Valérie) van ’t Lam

advocaat bij Stibbe in Amsterdam

prof. mr. A.G.A. (Tonny) Nijmeijer

Hoogleraar omgevingsrecht Radboud Universiteit en Staatsraad advocaat-generaal in de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State

mr. dr. M.A.A. (Marcel) Soppe

Advocaat Soppe Gundelach Advocaten B.V. en op projectbasis lid van de Commissie voor de milieueffectrapportage. Tevens verbonden aan de UU

mr. I.J. (Ingeborg) Wind-Middel

Advocaat / Partner Van Doorne N.V.

mr. S. (Sjors) Zuethoff

Advocaat Hemwood
11
november
2022
 525,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en borrel

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.