Congres: De eerste ervaringen met de Omgevingswet

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht
  • Nieuw

VERGEET NIET BIJ HET INSCHRIJVEN, OP TE GEVEN AAN WELKE WORKSHOPS U DEEL WILT NEMEN

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden en in de loop van dit jaar worden met de toepassing van de nieuwe regels de eerste ervaringen opgedaan. Wat werkt goed? Wat werkt minder goed? Welke valkuilen zijn er en kunnen worden omzeild? Tijdens dit congres bespreken we zowel plenair als in workshops de ervaringen die het afgelopen jaar met de Omgevingswet zijn opgedaan.

Het congres staat onder leiding van mr. J. Hoekstra, Staatsraad / Lid Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State.

Dit congres bestaat uit 2 plenaire inleidingen en 3 workshoprondes. Op die manier kunnen de deelnemers, na een meer algemeen plenair deel, zelf kiezen voor de onderwerpen die voor hen het meest relevant zijn en is er nadrukkelijk ruimte voor interactie over verschillende deelonderwerpen van de Omgevingswet.

Geef tijdens de inschrijving van je deelname op het aanmeldingsformulier bij ‘aanvullende informatie’ (verder in het bestelproces) aan welke drie workshops je het liefst wilt volgen.

Workshop 1: Hoe gebeurt het omzetten van het tijdelijk naar het permanent deel van het omgevingsplan?
mr. dr. M. (Maarten) Engelberts, Eigenaar Juriplan Advies en N. (Nienke) Jansen, Sr. adviseur digitale kerninstrumenten Omgevingswet bij Geonovum

Workshop 2: Waarvoor kiezen gemeenten bij gebiedsontwikkeling? TAM-IMRO, BOPA of een wijziging van het Omgevingsplan?
mr. N.A. (Nienke) van Renssen, Juridisch adviseur Omgevingswet en raadslid Amsterdam

Workshop 3: Werken met het Besluit activiteiten leefomgeving
mr. dr. V.M.Y. (Valerie) van ’t Lam, Advocaat Stibbe N.V.

Workshop 4: Toepassing grondbeleidsinstrumentarium onder de Omgevingswet
mr. J.F. (Jan Frans) de Groot, Staatsraad Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State

Workshop 5: Participatie onder de Omgevingswet
prof. mr. dr. H.D. (Hanna) Tolsma, Hoogleraar besluitvorming en rechtsbescherming in het omgevingsrecht Rijksuniversiteit Groningen

Workshop 6: Werken met het DSO/Omgevingsloket
prof. mr. J. (Jan) Struiksma, Emeritus hoogleraar bestuursrecht VU Amsterdam, mr. J. (Jur) van der Velde, Adviseur Omgevingswet Interra en F.J. (Fokke) Plantinga, Adviseur digitalisering Rho adviseurs voor leefruimte Leeuwarden

Startdatum

Vrijdag 22 november 2024

Tijdstip

9.30 - 16.15 uur

Locatie

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Prijs
 640,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en borrel
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 50,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

250

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

5

Soort

Congres

Rechtsgebieden
, , , , , ,

09.15 – 09.30 uur ontvangst
09.30 – 09.40 uur opening door dagvoorzitter mr. J. (Jaap) Hoekstra,
09.40 – 10.20 uur inleiding Belangrijke aandachtspunten na bijna een jaar Omgevingswet door prof. mr. dr. K.J. (Kars) de Graaf, Hoogleraar bestuursrecht en duurzaamheid Rijksuniversiteit Groningen
10.20 – 10.40 uur koffie/theepauze
10.40 – 11.20 uur inleiding Juridische toetsing omgevingsplannen door mr. S. (Saskia) Hillegers, Docent Bestuursrecht Radboud Universiteit Nijmegen
11.20 – 11.30 uur verplaatsen naar zaal workshopronde 1
11.30 – 12.30 uur workshopronde 1
12.30 – 13.30 uur lunchpauze
13.30 – 14.30 uur workshopronde 2
14.30 – 14.50 uur koffie/theepauze
14.50 – 15.50 uur workshopronde 3
15.50 – 16.00 uur verplaatsen naar plenaire zaal
16.00 – 16.15 uur afsluiting door dagvoorzitter mr. J. (Jaap) Hoekstra
16.15 – 17.00 uur borrel

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

5

mr. dr. M. (Maarten) Engelberts

Eigenaar Juriplan Advies

prof. mr. dr. K.J. (Kars) de Graaf

Hoogleraar bestuursrecht en duurzaamheid Rijksuniversiteit Groningen en Regeringscommissaris Omgevingswet

mr. J.F. (Jan Frans) de Groot

Staatsraad bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State

mr. S. (Saskia) Hillegers

Docent bestuursrecht en omgevingsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen

mr. J. (Jaap) Hoekstra

Staatsraad / Lid Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State

N. (Nienke) Jansen

Sr. adviseur digitale kerninstrumenten Omgevingswet bij Geonovum

mr. dr. V.M.Y. (Valérie) van ’t Lam

Advocaat bij Stibbe in Amsterdam

F.J. (Fokke) Plantinga

Adviseur digitalisering Rho adviseurs voor leefruimte Leeuwarden

mr. N.A. (Nienke) van Renssen

Juridisch adviseur Omgevingswet en raadslid Amsterdam

prof. mr. J. (Jan) Struiksma

Emeritus hoogleraar bestuursrecht VU Amsterdam

prof. mr. dr. H.D. (Hanna) Tolsma

Hoogleraar Besluitvorming en rechtsbescherming in het omgevingsrecht Rijksuniversiteit Groningen

mr. J. (Jur) van der Velde

Adviseur Omgevingswet
22
november
2024
 640,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en borrel

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.