Studieochtend De keus van de samenwerkingsvorm (II) (onderdeel Modulaire cursus)

Stadskasteel Oudaen, Oudegracht 99 te Utrecht
  • Casus gericht
  • Waardering 7,7

Deze studieochtend is onderdeel van de modulaire cursus De juridische lotgevallen van een bouwproject van initiatief tot de sloop (I t/m XII) In deze modulaire cursus (12 dagdelen) worden de belangrijkste onderwerpen uit het privaatrechtelijk bouwrecht benaderd vanuit één en dezelfde casus. De cursus en de casus zijn zo opgezet dat dagdelen afzonderlijk gevolgd kunnen worden; deelnemers aan meerdere dagdelen genieten voorrang en krijgen korting.

Bij (de ontwikkeling van) bouwprojecten is van oudsher behoefte aan samenwerkingsverbanden. Sommige standaard geregeld, andere vragen om een maatwerk aanpak. In het eerste deel wordt ingegaan op oude en nieuwe juridische varianten, contractueel en in de vorm van rechtspersonen. Denk aan ontwikkelings- en bouwcombinaties, CV/BV constructies, ‘prebid’ en consortium overeenkomsten en allianties. Wat zijn de voornaamste kenmerken van veelgebruikte samenwerkingsvormen, de keuze van een geschikte samenwerkingsvorm en de belangrijkste contractuele en
vennootschapsrechtelijke regelingen?
Het kan ook mis lopen met een samenwerking. Dan moet er beëindigd worden en dient een herstructurering van samenwerkingsverbanden plaats te vinden. Insolventie dreigt alsdan: hoe en door wie welke rechten veilig te stellen. Welke keus is er in beëindigings- en voortzettingsbedingen, afbouwgaranties, retentierecht en zekerheden en positie van derden, waaronder banken en garantstellers?

Startdatum

Donderdag 3 oktober 2019

Einddatum

Donderdag 3 oktober 2019

Tijdstip

9.15 - 12.45 uur

Dagdelen

1

Locatie

Stadskasteel Oudaen, Oudegracht 99 te Utrecht

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

DDD

Ja

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

Rechtsgebieden
, ,

08.45 - 09.15 uur ontvangst
09.15 - 10.45 uur inleiding mr. P.J.R. Habraken en mr. H.J.R. Raven
10.45 - 11.00 uur pauze
11.00 - 12.45 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. P.J.R. (Peter) Habraken

Advocaat HabrakenRutten Advocaten B.V.

mr. H.J.R. (Henk) Raven

Advocaat HabrakenRutten Advocaten B.V.
3
oktober
2019
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.