Online Studiemiddag Informatie- en mededelingsplichten in het bouwrecht

Online real-time en interactief
  • Nieuw

Het leerstuk informatie- en mededelingsplichten maakt sinds lange tijd deel uit van zowel het algemene recht als het bouwrecht. In verschillende regelingen zijn specifieke bepalingen aan te treffen over deze verplichtingen en daarnaast is er de algemene eis aan deelnemers aan het rechtsverkeer dat men zich actief opstelt in dezen. Voor het algemene recht gaan de gedachten vooral uit naar het leerstuk van de dwaling, wanprestatie en non-conformiteit. In deze bijeenkomst ligt de nadruk op de precontractuele mededelingsplicht, maar ook de buitencontractuele waarschuwingsplicht komt aan bod.

Het gemene recht komt eerst aan bod. Wat is de stand van zaken op dit moment betreffende deze verplichtingen? Van welke rechtspraak dient ook de bouwrechtjurist kennis te hebben? Aan de hand van relevante rechtspraak wordt een checklist gepresenteerd voor beantwoording van de vraag wanneer (contracts)partijen gehouden zijn tot informatievergaring en/of -verstrekking. Ook processuele kwesties komen aan de orde, zoals de verdeling van de bewijslast en de vraag hoe partijen de correcte naleving van een mededelingsplicht kunnen bewijzen.

In het tweede deel wordt het onderwerp uitgediept voor het bouwcontractenrecht: welke informatie- en mededelingsverplichtingen zijn opgenomen in de bekende algemene voorwaarden (UAV 2012, UAV-GC 2005 en DNR 2011) en wat leert recente rechtspraak op dit gebied? Wat is de reikwijdte van de precontractuele waarschuwingsplicht en de
waarschuwingsplicht tijdens aanbestedingen? Hoe zit het met de informatieplicht in het geval van onvoorziene omstandigheden? Wat moet meegedeeld worden als een partij zich op bepaalde rechten beroept? Wanneer wordt een mededeling vereist om een bepaald recht uit te kunnen oefenen, bijv. de mededelingsplicht in relatie tot meerwerk en de meldingsplicht in het kader van een beroep op termijnverlenging? Wat betekenen de specifieke bepalingen naast de waarschuwingsplicht inzake fouten in stukken afkomstig van de opdrachtgever, zoals in par. 6 lid 14 UAV 2012 vorm is gegeven.

Startdatum

Dinsdag 16 juni 2020

Tijdstip

13.00 - 17.15 uur

Dagdelen

1

Locatie

Online real-time en interactief

Prijs
 405,00 450,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
DDD

Ja

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen

Niveau

Verdieping

NOvA punten

4

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , ,

13.00 - 15.00 uur inleiding mr. K.J.O. Jansen over informatie- en mededelingsplichten in het algemene verbintenissenrecht
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.15 uur inleiding mr. A.M. Ubink over informatie- en mededelingsplichten in het bouwcontractenrecht

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Het IBR heeft het recht haar onderwijsactiviteiten te verplaatsen naar een online-omgeving/webinar gedurende de periode dat de RIVM maatregelen zoals afgekondigd op 15 maart j.l. van kracht blijven of verscherpt worden en/of als gevolg daarvan de zalencentra gesloten blijven. In het geval dat een fysieke bijeenkomst wordt verplaatst naar de interactieve online omgeving van het Instituut, wordt een korting van 10% op de prijs in het programmaboekje toegepast. Er bestaat in dat geval geen recht tot kosteloos annuleren.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

4

mr. K.J.O. (Kasper) Jansen

Medewerker Wetenschappelijk Bureau sectie civiel Hoge Raad der Nederlanden

mr. A.M. (André) Ubink

Advocaat Ubink Rijs Advocaten
16
juni
2020
 405,00 450,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.