Online Studiemiddag Anders aanbesteden en contracteren van geïntegreerde bouwprojecten

Online real-time en interactief
  • Vernieuwd

Een van de kenmerken van geïntegreerde bouwprojecten (bv. D&B en DBM) is dat de opdrachtgever en de ontwerpende bouwer contracteren op een moment waarop er nog veel onzekerheden bestaan.

Dit heeft de afgelopen jaren op verschillende projecten geleid tot zowel negatieve ervaringen (vechtcontracten, faalkosten, vertraging) als tot concrete uitdagingen (qua techniek, maar ook betreffende stakeholders en planning). Ook is bij opdrachtgevers de behoefte toegenomen om tijdens de ontwerp- en uitvoeringfase niet volledig aan de zijlijn te staan, maar inspraak op het ontwerp- en bouwproces te behouden. Als gevolg van al deze ontwikkelingen is bovendien de aandacht voor een goede samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer sterk toegenomen (denk hierbij aan de Marktvisie).

Om in deze uitdagingen en behoeften te voorzien, zijn de afgelopen jaren tal van oplossingsrichtingen voorgesteld en worden ook nieuwe oplossingsrichtingen verkend.

Het doel van de bijeenkomst is om al deze oplossingsrichtingen nader toe te lichten, te laten zien hoe zij zich tot elkaar verhouden, wat hun relatieve voor- en nadelen zijn, welke prikkels ervan uit gaan, en hoe zij binnen de kaders van het aanbestedings- en bouwcontractenrecht concreet vorm zouden kunnen krijgen. In het bijzonder zal daarbij worden ingegaan op de volgende oplossingsrichtingen: het ‘gewone’ bouwteam, het ‘bouwteam UAV-GC’ (Bouwgenootschap 2019), voorstellen die zijn gedaan tot herziening van de UAV-GC, het ‘twee-fasen-proces’ (Toekomstige Opgave Rijkswaterstaat) en de projectalliantie.

Startdatum

Dinsdag 30 juni 2020

Tijdstip

13.30 - 17.45 uur

Dagdelen

1

Locatie

Online real-time en interactief

Prijs
 382,50 425,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Doelgroep

Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren, Advocatuur

NOvA punten

4

Soort

Online cursussen, Studiebijeenkomsten

Niveau

Verdieping

Rechtsgebieden
, ,

13.30 - 14.15 uur inleiding prof. mr. C.E.C. Jansen en mr. A.M.B. Chao over de aanleiding en noodzaak tot nieuwe (of herziening van bestaande) oplossingsrichtingen: observaties, Marktvisie en Toekomstige Opgave Rijkswaterstaat
14.15 - 15.00 uur inleiding mr. A.M.B. Chao en prof. mr. C.E.C. Jansen over oplossingsrichtingen: introductie, algemene toelichting, schets van diverse oplossingsrichtingen op hoofdlijnen, contractkeuze, vragen die opkomen
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 16.30 uur inleiding mr. A.M.B. Chao over het ‘gewone’ bouwteam & bouwteam UAV-GC: introductie, toelichting, voor- en nadelen, prikkels, praktische suggesties
16:30 - 17.30 uur inleiding prof. mr. C.E.C. Jansen over de andere oplossingsrichtingen: herziening UAV-GC, project alliantie, twee-fasen-proces: toelichting, voor- en nadelen, prikkels, praktische suggesties
17.30 - 17.45 uur vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Met betrekking tot de bijeenkomsten die op dit moment nog in de onderwijsagenda staan genoteerd als fysieke bijeenkomsten, heeft het IBR het recht deze onderwijsactiviteiten te verplaatsen naar een online-omgeving/webinar gedurende de periode dat de RIVM maatregelen zoals afgekondigd op 15 maart j.l. van kracht blijven of verscherpt worden en/of als gevolg daarvan de zalencentra gesloten blijven. In het geval dat een fysieke bijeenkomst wordt verplaatst naar de interactieve online omgeving van het Instituut, wordt een korting van 10% op de prijs in het programmaboekje toegepast. Er bestaat in dat geval geen recht tot kosteloos annuleren. De 10% korting wordt niet verstrekt aan deelnemers als er al een andere korting is verstrekt zoals vroegboekkorting, Drie Dagdelen Deal, combinatiekorting of staffelkorting.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/

4

mr. A.M.B. (Andrea) Chao

Advocaat Simmons & Simmons LLP

prof. mr. C.E.C. (Chris) Jansen

Hoogleraar privaatrecht VU Amsterdam Voorzitter Commissie van Aanbestedingsexperts
30
juni
2020
 382,50 425,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.