VBR Jaarvergadering: De digitale transformatie van het bouwproces – NOG 5 PLAATSEN BESCHIKBAAR

Het Oude Magazijn (Terrein 'de Wagenwerkplaats' Soesterweg 310F, 3812 BH te Amersfoort)
  • Nu online óf fysiek te volgen

Deze bijeenkomst wordt tevens online (real-time en interactief) aangeboden. Indien u de bijeenkomst online wilt volgen dan kunt u zich aanmelden via de volgende link.

Het is ook mogelijk om voor de online bijeenkomst in te schrijven. 

De digitale transformatie van het bouwproces is in volle gang. Slimme woonwijken, digital twins, augmented reality. Het zijn voorbeelden van de opmars van digitale ontwikkelingen in de bouw. Het VBR preadvies van dit jaar zal volledig in het teken staan van deze digitale technologieën en wat zij voor de bouwjurist in de dagelijkse praktijk betekenen. Prof. dr. ir. Arjen Adriaanse  en dr. Hans Voordijk geven een schets van het uitgebreide landschap van technologieën in bouwprocessen. Prof. mr. Evelien Bruggeman verkent de juridische inpassing van deze technologische ontwikkelingen in het bestaande bouwcontractenrecht.

Op hun gedachtevorming – zoals neergelegd in hun preadviezen – zal worden gereflecteerd door een panel van deskundigen, bestaande uit mr. ing. Wim van de Koot (Ballast Nedam), mr. Thijs van der Meeren (Heijltjes Advocaten) en prof. dr. ir. Leentje Volker (Hoogleraar Integrated Project Delivery aan de Faculteit Engineering Technology van de Universiteit Twente).

De discussie tussen preadviseurs en deskundigenpanel – en uiteraard met u – zal worden geleid door prof. mr. Stéphanie van Gulijk (Tilburg University en bestuurslid VBR).

Startdatum

Donderdag 10 december 2020

Tijdstip

12.30 - 16.30 uur

Dagdelen

1

Locatie

Het Oude Magazijn (Terrein 'de Wagenwerkplaats' Soesterweg 310F, 3812 BH te Amersfoort)

Prijs
 0,00excl. BTW
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 0,00 excl. BTW
Doelgroep

Leden van de Vereniging voor Bouwrecht

Niveau

Verdieping

Rechtsgebieden

12.00 - 12.30 uur Ontvangst met koffie voor deelnemers op locatie
12.30 - 13.00 uur Algemene Ledenvergadering VBR
13.00 - 13.45 uur Lunch
13.45 - 14.05 uur Jaarrede door de voorzitter van de Vereniging voor Bouwrecht
14.05 - 15.15 uur Toelichting op preadviezen door preadviseurs
15.15 - 15.30 uur Theepauze
15.30 - 16.30 uur Discussie met panel en deelnemers
Vanaf 16.30 uur   Netwerkborrel voor deelnemers op locatie

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden van de Vereniging voor Bouwrecht. Voor meer informatie over het lidmaatschap van de Vereniging voor Bouwrecht zie: http://www.verenigingvoorbouwrecht.nl/lidmaatschap/

Deelname is gratis, maar inschrijven is opdagen: don’t spoil the party!
Annuleringen kunnen tot donderdag 3 december 2020 schriftelijk (onderwijs@ibr.nl) worden doorgegeven. Komt uw annulering na die datum of komt u op de dag zelf niet opdagen dan zijn wij genoodzaakt € 25,- excl. BTW administratiekosten/cateringkosten in rekening te brengen.

Voorwaarden: Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur dient u zelf te beoordelen of de bijeenkomst voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid.
Voldoet de bijeenkomst aan de voorwaarden uit voornoemd artikel en bent u van mening dat het volgen of geven van de bijeenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt, dan mag u zelf het aantal opleidingspunten berekenen. Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt, voor het geven van onderwijs kan één opleidingspunt per half uur gedoceerd onderwijs toegekend worden. U dient te kunnen aantonen dat het onderwijs daadwerkelijk is gevolgd, hiertoe dient u bij inschrijving het programma waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld, welke docenten hebben opgetreden en op welke tijden de onderwerpen hebben plaatsgevonden (dit laatste zodat u zelf het aantal netto uren onderwijs kunt bepalen) te bewaren en bij aankomst en vertrek de presentielijst te tekenen. Indien u de presentielijst heeft getekend, ontvangt u digitaal na de bijeenkomst een certificaat van deelname. De opleidingspunten dient u vervolgens zelf in de jaarlijkse controle (CCV) op te voeren.
http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-44-opleidingspunten-0

prof. dr. ir. A.M. (Arjen) Adriaanse

Hoogleraar Bouwprocesintegratie & ICT TU Twente en Wetenschapsdirecteur bij TNO

prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman

Directeur Instituut voor Bouwrecht Hoogleraar bouwrecht TU Delft

dr. J.T. (Hans) Voordijk

Universitair Docent TU Twente
10
december
2020
 0,00excl. BTW

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.