Studiedag Uitgangspunten en recente rechtspraak UAV-GC 2005 in het licht van de Wet Kwaliteitsborging

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Vernieuwd
  • Inclusief publicatie

Na ruim tien jaar rechtspraak is een scherper beeld ontstaan van de risicoverdeling in Design & Build contracten. Opdrachtgevers en aannemers blijken toch vaak nog sterk uiteenlopende visies te hebben op de wederzijdse verantwoordelijkheden. Welke gevolgen heeft de Wet Kwaliteitsborging daarop, met name ten aanzien van de waarschuwingsplicht, de oplevering en de dossiervorming? Wat is er te verwachten van de herziening UAV-GC?

In deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de grootste problemen die optreden bij het werken onder vigeur van de UAV-GC 2005, aan de hand van een toelichting op de Uitgangspunten met de nadruk op de meest recente rechtspraak.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:
• hoe ver gaat de ontwerpaansprakelijkheid van de aannemer?
• waar ligt het risico voor onvoorzienbare ontwikkelingen/kosten?
• welke verantwoordelijkheid draagt de onderaannemer?
• wanneer heeft een aannemer recht op meerwerk?
• de oplevering en Wet Kwaliteitsborging;
• welke verantwoordelijkheid draagt de aannemer bij het onderhoud?

Tijdens deze bijeenkomst wordt uitgebreid gelegenheid geboden voor discussie. De inleiders hebben jarenlange ervaring met het formuleren van contracten en het procederen op basis van de UAV-GC 2005.

Indien u geen exemplaar van de UAV-GC 2005 heeft, dan kunt u dit – indien u dit zelf wilt – bestellen bij CROW. Deze zit niet in de prijs inbegrepen.

Startdatum

Dinsdag 4 februari 2020

Tijdstip

9.30 - 17.00 uur

Dagdelen

2

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 715,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal, boek 'UAV-GC 2005 Over problemen bij het werken met geïntegreerde contracten' en lunch
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 45,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

6

Rechtsgebieden
,

09.00 - 09.30 uur ontvangst
09.30 - 10.15 uur algemene inleiding mr. R.G.T. Bleeker  
10.15 - 11.15 uur inleiding mr. W.J.M. Herber over ontwerpverantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer en de gevolgen van onjuiste en onvolledige gegevens
11.15 - 11.30 uur pauze
11.30 - 12.15 uur inleiding mr. B. van der Zijpp over kwaliteitsborging en dossiervorming onder de
Wet Kwaliteitsborging
12.15 - 12.45 uur inleiding mr. W.J.M. Herber over onderaanneming
12.45 - 13.45 uur lunch
13.45 - 14.45 uur inleiding mr. R.G.T. Bleeker over wijzigingen, onvoorziene omstandigheden en overige aanspraken
14.45 - 15.30 uur inleiding mr. B. van der Zijpp over bodemgesteldheid en andere raakvlakken
15.30 - 15.45 uur pauze
15.45 - 16.15 uur inleiding mr. B. van der Zijpp over oplevering en aansprakelijkheid na oplevering
16.15 - 16.45 uur inleiding mr. R.G.T. Bleeker over onderhoudscontracten
16.45 - 17.00 uur vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 100,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

6

mr. W.J.M. (Pim) Herber

Jurist Juridisch Management Nederland B.V. en docent Bouwrecht

mr. R.G.T. (Rob) Bleeker

Advocaat Rozemond Advocaten

mr. B. (Bert) van der Zijpp

Advocaat Rozemond Advocaten
4
februari
2020
 715,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal, boek 'UAV-GC 2005 Over problemen bij het werken met geïntegreerde contracten' en lunch

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.