VBR-A/IBR Cursus Privaatrechtelijk bouwrecht 2020 (VOLGEBOEKT)

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Waardering 8,1

Indien u interesse heeft in deze cursus dan kunt u een mail sturen naar onderwijs@ibr.nl. Zodra het programma 2021 gereed is zal deze aan u worden toegestuurd.

In deze meerdaagse verdiepingscursus (8 dagdelen) worden de volgende onderwerpen behandeld: bouwcontracten, capita selecta van het Nederlandse en Europese aanbestedingsrecht, ontwerpfase/adviseursrecht, de voorbereiding van de aannemingsovereenkomst, consumentenrecht, ontwerp- en uitvoeringsverplichtingen van partijen bij de aannemingsovereenkomst, tijd en escalatie, de prijs van het werk, verzekering en bouw en als laatste onderwerp bouwprocesrecht.

Verondersteld wordt dat de deelnemer basiskennis heeft op het terrein van het privaatrechtelijk bouwrecht. Na het volgen van deze cursus heeft u een diepgaand overzicht van en inzicht in het brede gebied van het privaatrechtelijk bouwrecht.

De cursus wordt in de vorm van interactieve hoorcolleges gegeven met discussies en casusbehandelingen in combinatie met zelfwerkzaamheid (voorbereiding van de colleges) door de deelnemers.

Startdatum

Woensdag 8 april 2020

Einddatum

Woensdag 24 juni 2020

Tijdstip

16.00 - 21.00 uur

Dagdelen

8

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 2.775,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal, diner, borrel op de laatste cursusdag en het examen
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 175,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

Advocaten met tenminste een voltooide stage-opleiding | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen met tenminste drie jaar relevante werkervaring

Niveau

Verdieping

Soort

Cursussen

NOvA punten

32

Rechtsgebieden
, , ,

15.30 - 16.00 uur ontvangst
16.00 - 18.00 uur behandeling cursusonderdeel
18.00 - 19.00 uur diner
19.00 - 21.00 uur behandeling cursusonderdeel

 

Dag I Woensdag 8 april 2020
Bouwcontracten (4 uur)
De beginselen van het bouwrecht en bouwcontractmodellen, het traditionele model, de verschillende geïntegreerde modellen (gebaseerd op de UAV-GC 2005 alsmede DBFMO), de alliantie en het bouwteam.
Docent: mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman, Interim directeur Instituut voor Bouwrecht

Dag II Woensdag 15 april 2020
Capita selecta van het Nederlandse en Europese aanbestedingsrecht (4 uur)
De aanbesteding van bouwgerelateerde opdrachten, discriminatoire eisen, wezenlijke wijziging, herstel van gebreken, RAW-aspecten zoals bestek en fictieve hoeveelheden, manipulatie van de inschrijfsom, beroep op derden en rechtsbescherming.
Docenten: mr. S.G. (Simon) Tichelaar, Advocaat Straatman Koster Advocaten en mr. C.R.V. (Caroline) Lagendijk, Advocaat Straatman Koster Advocaten

Dag III Woensdag 13 mei 2020
Ontwerpfase (4 uur)
Het adviseursrecht aan de hand van de DNR 2011 en (summier) de wettelijke regeling van opdracht.
Docent: mr. A.M. (André) Ubink, Advocaat Ubink Rijs Advocaten

Dag IV Woensdag 27 mei 2020
De voorbereiding van de aannemingsovereenkomst (2 uur)
De informatie die door opdrachtgevers op voorhand ter beschikking wordt gesteld: richtlijn- prestatiebestek/functionele eisen; systems engineering, RAW, STABU, BIM, etc. en problemen indien informatie onvolledig of onjuist is.
Docent: ir. P. (Paul) Brouwer, Sr. adviseur Gemeente Amsterdam

Consumentenrecht (2 uur)
De model koop-/aannemingsovereenkomst en bijbehorende algemene voorwaarden en garantie- en waarborgregeling.
Docent: mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman, Interim directeur Instituut voor Bouwrecht

Dag V Woensdag 3 juni 2020
Ontwerp- en uitvoeringsverplichtingen van partijen bij de aannemingsovereenkomst (4 uur)
De taken van de opdrachtgever en van de aannemer, ontwerpverantwoordelijkheid, waarschuwingsplicht, uitvoering, directie toezicht, aansprakelijkheid voor bouwstoffen, aansprakelijkheid voor en na oplevering aan de hand van de wet, de UAV 2012 en de UAV-GC 2005.
Docent: mr. R.G.T. (Rob) Bleeker, Advocaat Rozemond Advocaten

Dag VI Woensdag 10 juni 2020
Tijd en Escalatie (4 uur)
De bouwtijd, stagnatie en stagnatieschade, schorsing, beëindiging in onvoltooide staat, voltooiing door een derde, ontbinding aan de hand van de wet, de UAV 2012 en de UAV-GC 2005 en retentierecht.
Docent: mr. G.J. (Georg) Huith, Advocaat Croon Advocaten

Dag VII Woensdag 17 juni 2020
De prijs van het werk (4 uur)
Prijs, aanspraak op vergoeding van extra kosten, meer en minder werk, bijbetaling en kostenverhogende omstandigheden.
Docent: mr. D.E. (Dick) van Werven, Jurist bouw- en aanbestedingsrecht, Afdeling Beleid en Verenigingszaken, Bouwend Nederland

Dag VIII Woensdag 24 juni 2020
Verzekering en Bouw (2 uur)
De verdeling van risico’s, soorten verzekeringen, verzekerde garanties en samenloopproblematiek.
Docent: mr. A.P.E. (Anita) de Ruiter, Advocaat Nysingh advocaten-notarissen

Bouwprocesrecht (2 uur)
De hoofdlijnen van een arbitrale procedure, verschillen tussen de arbitrage instituten en wat er gebeurt na een vonnis.
Docent: mr. ir. F.M. (Frank) van Cassel-van Zeeland, Advocaat Cassel Advocatuur

Het is niet mogelijk om op onderdelen van de cursus in te schrijven. Bij overtekening genieten VBR-A leden voorrang. De cursus is verplicht voor VBR-A aspirant-leden. Aanmelding geschiedt op volgorde van binnenkomst.

Annulering kan kosteloos geschieden uiterlijk tot 8 maart 2020. Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch (onderwijs@ibr.nl) plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht. Indien wordt geannuleerd na bovengenoemd tijdstip is het gehele cursusgeld verschuldigd. Vervanging door een ander persoon is mogelijk, mits hiertoe een schriftelijk verzoek wordt ingediend.

Het IBR heeft het recht haar onderwijsactiviteiten te verplaatsen naar een online-omgeving/webinar gedurende de periode dat de RIVM maatregelen zoals afgekondigd op 15 maart j.l. van kracht blijven of verscherpt worden en/of als gevolg daarvan de zalencentra gesloten blijven. In het geval dat een fysieke bijeenkomst wordt verplaatst naar de interactieve online omgeving van het Instituut, wordt een korting van 10% op de prijs in het programmaboekje toegepast. Er bestaat in dat geval geen recht tot kosteloos annuleren

Na de cursus wordt u een certificaat van deelname toegezonden. Presentielijsten dienen zowel voor als na elke bijeenkomst te worden ondertekend.

Het examen is verplicht voor aspirant VBR-A leden. Voor overige deelnemers is het examen facultatief. Voorwaarde voor deelname aan het examen is het bezit is van de mr.-titel. Het examen zal naar verwachting begin oktober worden afgenomen. Direct na afloop van de cursus worden de onderdelen uit het programma waarover zal worden geëxamineerd en de examendatum bekend gemaakt.

32

prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman

Directeur Instituut voor Bouwrecht Hoogleraar bouwrecht TU Delft

mr. S.G. (Simon) Tichelaar

Advocaat Straatman Koster Advocaten

mr. C.R.V. (Caroline) Lagendijk

Advocaat Straatman Koster Advocaten

mr. A.M. (André) Ubink

Advocaat Construct Advocaten

ir. P. (Paul) Brouwer

Sr. adviseur Gemeente Amsterdam

mr. R.G.T. (Rob) Bleeker

Advocaat Rozemond Advocaten

mr. G.J. (Georg) Huith

Advocaat / Partner Croon Huith

mr. D.E. (Dick) van Werven

Jurist bouw- en aanbestedingsrecht Afdeling Beleid en Verenigingszaken Bouwend Nederland

mr. A.P.E. (Anita) de Ruiter

Advocaat verzekeringsrecht Achmea Schadeverzekering N.V.

mr. ir. F.M. (Frank) van Cassel-van Zeeland

Advocaat Cassel Advocatuur
8
april
2020
 2.775,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal, diner, borrel op de laatste cursusdag en het examen

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.