Online Cursus Flexwoningen en modulair bouwen

Online, real-time en interactief
  • Nieuw

Als één van de oplossingen voor het woningtekort wordt sterk ingezet op flexwoningen. Daarmee zouden voor bepaalde urgentiegroepen maar ook voor andere groepen op de woningmarkt snel woonruimte kunnen worden gerealiseerd. Ook modulair bouwen is een ontwikkeling die verband houd met flexwoningen, en waarbij steeds meer bouwwerken in de fabriek worden gebouwd en vervolgens ter plaatse worden neergezet.

Dit roept allerlei nieuwe juridische vragen op, zoals welke procedures moeten worden gevolgd, welke gevolgen heeft dit voor aanbestedingen en risicoverdeling tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, maar ook welke goederenrechtelijke of financiële gevolgen een keuze voor realisatie van flexwoningen heeft.

Tijdens deze studiemiddag wordt door docenten met een verschillende achtergrond ingegaan op flexwoningen en modulair bouwen ten einde een doorsnede te geven van de breedte van juridische vragen die met dit onderwerp gepaard gaat.

Startdatum

Donderdag 5 oktober 2023

Tijdstip

14.00 - 16.15 uur

Locatie

Online, real-time en interactief

Prijs
 285,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en incl. themanummer TBR mei 2023 'Juridische aspecten van flexwoningen en modulaire bouw'
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 0,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

2

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , ,

14.00 - 15.00 uur inleiding locatiekeuze en procedures voor flexwoningen door prof. dr. ir. A.G. (Arjan) Bregman
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 16:15 uur inleiding gevolgen flexwoningen en modulair bouwen voor rechtsverhouding opdrachtgever en opdrachtnemer door mr. ir. F. (Frank) van Cassel-van Zeeland

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

De deelnemer kan de cursus niet opnieuw bekijken nu het Instituut voor Bouwrecht geen opnames maakt.

In het door de NOvA goedgekeurde kwaliteitsplan van 17 juni 2020 zijn voor het verzorgen van afstandsonderwijs de volgende vereisten opgenomen om voor een Certificaat van Deelname in aanmerking te komen:

  • Om voor de volle aantal NOvA-punten in aanmerkingen te komen dient u van begin tot eind de onlinecursus bij te wonen en dienen de vijf toetsvragen in het evaluatieformulier, op de materiaalpagina in uw account, beantwoord te worden. Graag verzoeken wij u direct na afloop van de cursus het evaluatieformulier in te vullen.
  • Het Webinar systeem registreert uw aanwezigheid. Bij afwijkende tijden worden punten in mindering gebracht.
  • Het merendeel van de vijf toetsvragen moet goed beantwoord zijn, wil een deelnemer in aanmerking komen voor een certificaat en NOvA-punt(en). Drie van de vijf toetsvragen zijn gericht op de inhoudelijke kant van de cursus. Deze vragen worden gemaakt door de docent. Twee vragen zien op ‘codes’ die ofwel door de docent op gezette tijden worden genoemd, dan wel kortstondig in beeld verschijnen.
  • Na het invullen van de evaluatie zal deze binnen twee weken gecontroleerd worden door de organisatie.
  • Bij het incorrect beantwoorden van 3 of meer van de toetsvragen kan maximaal 1 keer herkanst worden per cursus. U ontvangt hierover een e-mail. De deelnemer kan de cursus niet opnieuw bekijken nu het Instituut voor Bouwrecht geen opnames maakt.
  • Het recht op een certificaat vervalt indien de deelnemer niet binnen twee weken het evaluatieformulier heeft ingevuld.
  • Het certificaat wordt u binnen twee weken na de bijeenkomst digitaal toegestuurd, indien aan bovenstaande vereisten is voldaan.
2

prof. dr. ir. A.G. (Arjan) Bregman

Hoogleraar bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen en verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht en aan de ASRE

mr. ir. F.M. (Frank) van Cassel-van Zeeland

Advocaat Cassel Advocatuur
5
oktober
2023
 285,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en incl. themanummer TBR mei 2023 'Juridische aspecten van flexwoningen en modulaire bouw'

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.