Zelfrealisatie bij onteigening in Vlaanderen en Nederland

1e druk | ISBN 978-90-78066-97-2 | deel 2 | NUR 822-823 | 2015 | 115 pagina's

Samenvatting

Onteigening is een ultimum remedium. Het is het laatste redmiddel voor de overheid als minnelijke onderhandelingen over grondverwerving zijn mislukt. Met een succesvol beroep op ‘zelfrealisatie’ kan een grondeigenaar onteigening voorkomen en het door de overheid gewenste project zelf uitvoeren. 

In deze preadviezen voor de Nederlandse Vereniging voor Onteigeningsrecht (VvOR) en het Vlaamse Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering (CROW) gaan Erika Rentmeesters (advocaat bij Truyens advocaten in Sint-Niklaas) en Willem van der Werf (advocaat bij Van der Feltz in Den Haag) na hoe het vraagstuk van zelfrealisatie bij onteigening zich in Vlaanderen en Nederland heeft ontwikkeld. Wetgeving, geschiedenis en rechtspraak komen uitgebreid aan bod. De auteurs geven een diepgravende analyse van de bestaande systemen, leggen verbanden tussen die systemen en doen aanbevelingen voor verbeteringen. Het boek bevat een schat aan informatie voor iedereen die wil weten onder welke voorwaarden in Nederland en Vlaanderen een beroep op zelfrealisatie kan worden gedaan.

mr. E. (Erika) Rentmeesters

mr. W.J.E. (Willem) van der Werf

Advocaat Van der Feltz Advocaten

Zal niet getoond worden.