Muurbloempjes en debutantes op ‘het onteigeningsbal’

1e druk | ISBN 978-94-6315-017-0 | NUR 823 | 2016 | 163 pagina's

Samenvatting

Nu de Onteigeningswet op haar laatste benen lijkt te lopen, heeft een aantal leden van de Vereniging van Onteigenings-Advocaten in deze lustrumbundel de meest obscure bepalingen uit die aloude wet belicht. Hierbij is ingegaan op de vraag waarom de betreffende bepalingen zo weinig gebruikt zijn en of er in de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet nog plaats voor zo’n bepaling zou moeten worden ingeruimd. Dat heeft geleid tot een veelkleurig palet aan onteigeningsrechtelijke gedachten, zo veelkleurig als de V.O.A. zelf.

Inhoudsopgave

mr. J.F. (Jan Frans) de Groot

Staatsraad bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State

mr. B.S. (Bas) ten Kate

mr. A.P. (Arjan) van Delden

Jurist grondzaken Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Zal niet getoond worden.