Gebiedsontwikkeling tijdens de stikstofcrisis

1 druk | ISBN 978-94-6315-065-1 | deel VBR preadvies, nr. 49 | NUR 823 | 2021 | 152 pagina's

Samenvatting

Voordat de coronacrisis uitbrak noemde Mark Rutte de stikstofcrisis de grootste crisis uit zijn carrière als premier. Zijn verzuchting volgde op de bekende PAS-uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019. Deze uitspraak zorgde er voor dat de ruimte voor nieuwe gebiedsontwikkelingen aanzienlijk werd ingeperkt, terwijl juist de komende 10 jaar 1 miljoen woningen moeten worden gebouwd. Miljarden aan investeringen in de gebiedsontwikkeling en infrastructuur staan op losse schroeven door de uitspraak van de Afdeling. Inmiddels is naar aanleiding van deze uitspraak de Wet stikstofreductie en natuurherstel in werking getreden. Maar deze wet biedt maar in beperkte mate een uitweg in de stikstofcrisis. Preadviseurs Co Verdaas (hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft), Marieke Kaajan (ENVIR advocaten) en Willem Bosma (Van der Feltz advocaten) gaan in op de vraag hoe deze uitweg wel kan worden gevonden. Zij richten zich daarbij op gebiedsontwikkeling en op het omgevingsrecht. Met het preadvies bent u als professional in het bouwrecht goed voorbereid op maatregelen die Nederland de komende jaren staan te wachten op het gebied van stikstofreductie en natuurherstel. Mis de jaarvergadering dus niet!

Inhoudsopgave

mr. W.J. (Willem) Bosma

Advocaat Van der Feltz advocaten

mr. drs. M.M. (Marieke) Kaajan

Staatsraad Raad van State

prof. dr. J.C. (Co) Verdaas

Hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft / Dijkgraaf van Waterschap Rivierenland

Gerelateerde cursussen en bijeenkomsten

Zal niet getoond worden.