Nieuwe onteigeningswetgeving in Nederland en Vlaanderen

1e druk | ISBN 978-94-6315-041-5 | NUR 823 | 2017 | 218 pagina's

Samenvatting

Preadvies van de VvOR en CROW.

Inhoudsopgave

W. (Wouter) De Cock

T. (Tom) De Waele

mr. A. (Arjen) de Snoo

Advocaat DLA Piper

W. (Wouter) De Cock

T. (Tom) De Waele

Zal niet getoond worden.