Basiscursus Huurrecht voor bouwrechtjuristen

La Vie Meeting Center, Lange Viestraat 351 te Utrecht
  • Nieuw

Als bouwrechtjurist kunt u regelmatig te maken krijgen met huurrechtelijke aspecten van projecten. Denk bijvoorbeeld aan de verhuur van bouwterreinen, de oplevering van huurwoningen, de verhuur van bedrijfsruimten en daken (zonnepanelen), de renovatie en verduurzaming van huurpanden en de beëindiging van huurovereenkomsten.

Het huurrecht is een complex en dynamisch rechtsgebied, dat voortdurend wordt beïnvloed door wetgeving, jurisprudentie en praktijk. De Basiscursus Huurrecht voor bouwrechtjuristen biedt in dat kader een praktijkgerichte en actuele inleiding in het huurrecht, met speciale aandacht voor de raakvlakken met het bouwrecht. In deze cursus leert u de basisbeginselen en de belangrijkste regels van het huurrecht kennen. Ook wordt ingegaan op de actuele ontwikkelingen en knelpunten in het huurrecht.

De cursus is bedoeld voor bouwrechtjuristen die hun huurrechtelijke kennis willen opfrissen, of daarmee kennis willen maken, en die meer willen weten over de huurrechtelijke aspecten van hun bouwrechtelijke zaken. Na afloop van de cursus bent u als bouwrechtjurist beter in staat om huurrechtelijke vraagstukken te herkennen, te analyseren en op te lossen.

Startdatum

Donderdag 19 september 2024

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

La Vie Meeting Center, Lange Viestraat 351 te Utrecht

Prijs
 405,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

NOvA punten

3

Niveau

Basis

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.00 uur inleiding
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 16.45 uur inleiding
16.45 - 17.00 uur vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. L.A. (Lara) de Jager

Advocaat Allen & Overy LLP

mr. T.F. (Thijs) Homveld

Advocaat Allen & Overy LLP
19
september
2024
 405,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.