Online Studiedag Het bestuursprocesrecht in het omgevingsrecht

Online real-time en interactief
  • Waardering 8,1

Wie zich met het omgevingsrecht bezighoudt, heeft tevens kennis van en inzicht in de actuele ontwikkelingen in het bestuursprocesrecht nodig. Het omvangrijke en complexe stelsel van het omgevingsrecht zorgt immers voor een voortdurende brede stroom aan jurisprudentie van de bestuursrechter.

Deze bijeenkomst bestaat uit vijf, met elkaar samenhangende, onderdelen.
Deel A: het toetsingsmodel van de bestuursrechter en de consequenties daarvan voor partijen (bevoegdheid van de bestuursrechter, ontvankelijkheid van het beroep, bevoegdheid van het bestuursorgaan, ontvankelijkheid van het bezwaar en de omvang van het geding).
Deel B: de zoektocht naar de definitieve beslechting van het geschil na de constatering dat het bestreden besluit een gebrek kent (art. 8:69a Awb, art. 6:22 Awb en art. 8:72 Awb).
Deel C: oorzaken en gevolgen van de vergunning van rechtswege (Dienstenrichtlijn, Wabo en par. 4.1.3.3 Awb).
Deel D: financiële gevolgen van wachten met besluitvorming (par. 4.1.3.2 Awb).
Deel E: schadevergoeding wegens onrechtmatig bestuurlijk handelen in het ruimtelijk domein (titel 8.4 Awb).

Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangen de deelnemers digitaal studiemateriaal met achtergrondliteratuur over de zojuist aangestipte onderwerpen en met actuele jurisprudentie. Welke onderwerpen tijdens de bijeenkomst uitgebreid aan bod zullen komen, hangt af van de voorkeuren van de deelnemers en de actualiteit van dat moment. Na afloop van deze bijeenkomst bent u geïnformeerd over actuele procesrechtelijke vraagstukken die voor u relevant zijn.

Zendt uw eigen casus/vragen in (uiterlijk voor dinsdag 1 december 2020 naar onderwijs@ibr.nl) en indien mogelijk komen deze geanonimiseerd aan de orde tijdens de bijeenkomst. Op die wijze kan de inleider tijdens de bijeenkomst zoveel mogelijk maatwerk leveren.

Startdatum

Dinsdag 8 december 2020

Tijdstip

9.00 - 17.00 uur

Dagdelen

2

Locatie

Online real-time en interactief

Prijs
 570,00excl. BTW
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen, ambtenaren en adviseurs

Niveau

Verdieping

NOvA punten

6

Soort

Online cursussen, Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, ,

09.00 - 10.30 uur inleiding
10.30 - 10.45 uur pauze
10.45 - 12.15 uur vervolg inleiding
12.15 - 12.30 uur vragen
12.30 - 13.30 uur lunch
13.30 - 15.00 uur vervolg inleiding
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

In het door de NOvA goedgekeurde kwaliteitsplan van 17 juni 2020 zijn voor het verzorgen van afstandsonderwijs de volgende vereisten opgenomen om voor een Certificaat van Deelname in aanmerking te komen:
• Om voor de volle aantal NOvA-punten in aanmerkingen te komen dient u van begin tot eind de online cursus bij te wonen. Uit het Webinar-systeem halen wij uw aanwezigheid. Bij afwijkende tijden worden punten in mindering gebracht.
• Het merendeel van de vijf toetsvragen moet goed beantwoord zijn, wil een deelnemer in aanmerking komen voor een certificaat en NOvA punt(en). Drie van de vijf toetsvragen zijn gericht op de inhoudelijke kant van de cursus. Deze vragen worden gemaakt door de docent. Twee vragen zien op ‘codes’ die ofwel door de docent op gezette tijden worden genoemd, dan wel kortstondig in beeld verschijnen.
• Het beantwoorden van de toetsvragen kan maximaal 1 keer herkanst worden per cursus, en wel binnen een week na het volgen van de online cursus. De cursist kan, gedurende die week, de voordracht geheel opnieuw bekijken mocht dat nodig blijken voor het beantwoorden van de toetsvragen en heeft hierbij ook de presentatie en het cursusmateriaal tot zijn beschikking. Doordat de gehele cursus integraal wordt opgenomen (inclusief de vragen die gesteld worden), blijft de kennisoverdracht gewaarborgd.

6

mr. dr. L.M. (Rens) Koenraad

Sr. vakredacteur omgevingsrecht Wolters Kluwer Schulinck, universitair docent bestuursrecht Tilburg University en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Gelderland
8
december
2020
 570,00excl. BTW

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.