1e VBR Seminar: Overgangsrecht in en bij omgevingsplannen

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

De Omgevingswet treedt (waarschijnlijk) op 1 januari 2024 in werking. Het vertrouwde bestemmingsplan zal worden vervangen door het meeromvattende omgevingsplan. Daarbij is overgangsrecht onmisbaar. Tijdens dit seminar gaan wij in op het overgangsrecht dat de overgang van het bestemmingsplan naar het omgevingsplan zal regelen. Uiteraard staan wij uitgebreid stil bij de zogenoemde bruidsschat, de bijzondere overgangsrechtelijke regeling die de transitie van oude plannen naar nieuwe volwaardige omgevingsplannen mogelijk maakt. Daarnaast, en niet minder belangrijk, gaan wij in op het overgangsrecht in het omgevingsplan zelf. Anders dan nu, zal het standaard wettelijk voorgeschreven overgangsrecht worden afgeschaft. Gemeenteraden krijgen de ruimte om zelf keuzes te maken en dat roept allerlei vragen op. Wanneer kan een gebodsbepaling worden gebruikt? Wat is de rol van het evenredigheidsbeginsel bij het overgangsrecht? Wat te doen met persoonsgebonden overgangsrecht? Dit en nog veel meer zal tijdens dit seminar worden behandeld, met als doel een kader te schetsen waarbinnen overgangsrechtelijke bepalingen geformuleerd moeten worden. Een must om een goede start met de Omgevingswet te maken!

Startdatum

Donderdag 23 maart 2023

Tijdstip

13.30 - 16.30 uur

Locatie

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Prijs
 0,00excl. BTW
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 0,00 excl. BTW
Niveau

Verdieping

Soort

Studiebijeenkomsten

Doelgroep

Advocatuur | Juristen werkzaam bij de overheid | Bedrijfsjuristen | Juridische professionals

Rechtsgebieden
,

13.30 – 13.40 uur Opening door voorzitter
13.40 – 14.10 uur Structuur en uitgangspunten van het overgangsrecht
14.10 – 14.40 uur Transitie van bestemmingsplan naar omgevingsplan: de bruidsschat
14.40 – 15.10 uur Pauze
15.10 – 15.40 uur De gebodsbepaling
15.40 – 16.10 uur Variabelen in het overgangsrecht in het omgevingsplan
16.10 – 16.25 uur Discussie
16.25 – 16.30 uur Afsluiting
Vanaf 16.30 Borrel

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden van de VBR (Vereniging voor Bouwrecht).

Voor meer informatie over het lidmaatschap van de Vereniging voor Bouwrecht zie: http://www.verenigingvoorbouwrecht.nl/lidmaatschap/

Deelname is gratis, maar inschrijven is opdagen: don’t spoil the party!

Annuleringen kunnen tót 16 maart 2023  schriftelijk (onderwijs@ibr.nl) worden doorgegeven. Komt uw annulering na die datum of komt u op de dag zelf niet opdagen dan zijn wij genoodzaakt € 30,- administratiekosten/cateringkosten in rekening te brengen.

Voorwaarden: Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur dient u zelf te beoordelen of de bijeenkomst voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid.
Voldoet de bijeenkomst aan de voorwaarden uit voornoemd artikel en bent u van mening dat het volgen of geven van de bijeenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt, dan mag u zelf het aantal opleidingspunten berekenen. Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt, voor het geven van onderwijs kan één opleidingspunt per half uur gedoceerd onderwijs toegekend worden. U dient te kunnen aantonen dat het onderwijs daadwerkelijk is gevolgd, hiertoe dient u bij inschrijving het programma waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld, welke docenten hebben opgetreden en op welke tijden de onderwerpen hebben plaatsgevonden (dit laatste zodat u zelf het aantal netto uren onderwijs kunt bepalen) te bewaren en bij aankomst en vertrek de presentielijst te tekenen. Indien u de presentielijst heeft getekend, ontvangt u digitaal na de bijeenkomst een certificaat van deelname. De opleidingspunten dient u vervolgens zelf in de jaarlijkse controle (CCV) op te voeren. http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-44-opleidingspunten-0

mr. dr. R. (Rogier) Kegge

Universitair docent bestuursrecht en omgevingsrecht Universiteit Leiden

mr. dr. D. (Daan) Korsse

Advocaat Soppe Gundelach advocaten te Almelo

mr. S. (Saskia) Hillegers

Docent bestuursrecht en omgevingsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen
23
maart
2023
 0,00excl. BTW

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.