Online Studiemiddag Ketensamenwerkingscontracten

Online real-time en interactief
  • Nieuw

Ketensamenwerking is inmiddels een bekend begrip geworden en niet alleen in de bouw. Partijen zien steeds meer de voordelen van contracten die heldere afspraken tussen partijen stevig vastleggen maar voldoende ruimte laten voor vertrouwen in een hoofdrol. En dat is precies hoe de Modelcontracten Ketensamenwerking zijn ingestoken. Dat is even wennen voor juristen en voor de partijen die het ‘aandurven’ deze contracten te gebruiken voor het vastleggen van hun samenwerkingsafspraken.

De jurist werkt samen met zijn opdrachtgever en diens ketenpartners. De kennis van de één completeert de kennis van de ander, om zodoende meerwaarde te creëren ten opzichte van de traditionele werkwijze: een betere kwaliteit van het proces en/of het werk, een hogere tevredenheid bij de uiteindelijke gebruiker, een kortere bouwtijd, minder (faal)-kosten en een duurzamer product (art. 7.1 Model Samenwerkingsovereenkomst). Met name corporaties zien in ketensamenwerking een uitgelezen mogelijkheid om hun maatschappelijke taak met een forse verduurzamingsopgave in een project overstijgende ketensamenwerking met aannemers en onderhoudsbedrijven, gestalte te geven.

Tijdens deze bijeenkomst leert u de grondbeginselen van het project overstijgend samenwerken zoals deze zijn vastgelegd in de Modelcontracten Ketensamenwerking. Mr. Bettina Hertstein heeft de modelcontracten opgesteld niet vanuit een bestaand bouwmodelcontract, maar vanuit de wens van partijen in de bouw om meer grip te hebben op het contracteringsproces en zodoende de gewenste meerwaarde te creëren. Inmiddels kan zij bogen op een jarenlange ervaring in het gebruik van deze contracten in de praktijk.

U krijgt concrete handvatten om zelf met het contracteren van ketensamenwerking te gaan starten. Natuurlijk krijgt u tips om valkuilen te vermijden. En ja, die zijn er ook bij ketensamenwerking!

Startdatum

Donderdag 26 maart 2020

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

Online real-time en interactief

Prijs
 355,50 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

DDD

Ja

Doelgroep

Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren, Advocatuur

Niveau

Verdieping

Rechtsgebieden
, , ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.00 uur inleiding
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. B.E. (Bettina) Hertstein

Jurist Het BouwRechtBedrijf
26
maart
2020
 355,50 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.