VvOR Seminar over Onteigening en stikstof

De Hooge Schuur, Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt, t Klooster 5, 4153 RR Beesd

Dit seminar van de Vereniging voor Onteigeningsrecht wordt geheel gewijd aan het thema ‘stikstof’. De actualiteit en de omvang van deze problematiek maakt dat velen van u hier in de praktijk mee te maken hebben of zullen krijgen. Het seminar is dan ook ingericht vanuit die vele invalshoeken. Zoals te doen gebruikelijk, combineren we dit januari seminar weer met de jaarlijkse ALV.

Startdatum

Donderdag 19 januari 2023

Tijdstip

13.00 - 17.00 uur met aansluitend een borrel

Locatie

De Hooge Schuur, Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt, t Klooster 5, 4153 RR Beesd

Prijs
 0,00excl. BTW
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 0,00 excl. BTW
Doelgroep

Alleen leden van de VVOR

Soort

Cursussen

Rechtsgebieden
,

12.30 - 13.00 uur: Inloop
13.00 - 13.30 uur: Algemene Ledenvergadering
13.30 - 17.00 uur: Opening en seminar

  • Elsemiek Snijders-Storm (advocaat bij de Provincie Noord-Holland) over de juridische, ecologische en beleidsmatige kaders van de stikstofproblematiek.
  • Henk Ullenbroeck (senior adviseur Milieu & Leefomgeving bij Pouderoyen Tonnaer) over de mogelijkheden om de stikstofbelasting te reduceren in relatie tot de aangekondigde opkoopregelingen en ontwikkelingen die stikstofruimte vragen
  • Pauze
  • Hugo Botter (advocaat bij AKD) over de mogelijke juridische instrumenten als die gebiedsgerichte aanpak en vrijwillige regelingen niet (tijdig) tot resultaat leiden.
  • Jos Ebbers (rentmeester, agrarisch makelaar bij Wymenga) over het perspectief vanuit de relevante functies in het landelijk gebied en de transitie waar de agrarische sector voor staat, in relatie tot de focus op stikstof.

17.00 - 18.00 uur: Afsluiting en borrel

Deze bijeenkomst staat alleen open voor leden van de VVOR.

Voorwaarden: 
Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur dient u zelf te beoordelen of de bijeenkomst voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid. Voldoet de bijeenkomst aan de voorwaarden uit voornoemd artikel en bent u van mening dat het volgen of geven van de bijeenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt, dan mag u zelf het aantal opleidingspunten berekenen. Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt, voor het geven van onderwijs kan één opleidingspunt per half uur gedoceerd onderwijs toegekend worden. U dient te kunnen aantonen dat het onderwijs daadwerkelijk is gevolgd, hiertoe dient u bij inschrijving het programma waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld, welke docenten hebben opgetreden en op welke tijden de onderwerpen hebben plaatsgevonden (dit laatste zodat u zelf het aantal netto uren onderwijs kunt bepalen) te bewaren en bij aankomst en vertrek de presentielijst te tekenen. Indien u de presentielijst heeft getekend, ontvangt u digitaal na de bijeenkomst een certificaat van deelname. De opleidingspunten dient u vervolgens zelf in de jaarlijkse controle (CCV) op te voeren. http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-44-opleidingspunten-0

19
januari
2023
 0,00excl. BTW

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.