VBR Jaarvergadering: Aanvullingswet grondeigendom

De Glazen Zaal, Prinsessegracht 26, 2514 AP te Den Haag

Op 22 maart 1977 viel het kabinet-De Uyl over de ‘wetsvoorstellen inzake de grondpolitiek’. De hedendaagse variant van die wetsvoorstellen, de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet, heeft duidelijk een minder grote politieke impact, maar de juridische consequenties van die nieuwe wetgeving zijn veel groter. Op het terrein van onteigening, de voorkeursrechten, de landinrichting en het kostenverhaal worden aanzienlijke veranderingen – zelfs stelselwijzigingen – voorgesteld. Reden genoeg om die vier aspecten van de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet door vier scherpe geesten kritisch te laten beschouwen, en dat is precies wat er op de aanstaande jaarvergadering zal gebeuren.

Maar niet alleen de preadviseurs zelf krijgen het woord. Op hun gedachtevorming – zoals neergelegd in hun preadviezen – zal worden gereflecteerd door een panel van deskundigen, bestaande uit mr. R.C.K. (Carola) van Andel (Advocaat Nysingh), mr. dr. L.C. (Lisanne) Groen (Wetgevingsjurist Raad van State), mr. J.J. (Joost) Hoekstra (Advocaat / partner Straatman Koster), prof. mr. D.W. (Willem) Bruil (Hoogleraar agrarisch recht RUG) en mr. J.A.W. (Jeroen) Huijben van het Ministerie van BZK.
De discussie tussen preadviseurs en deskundigenpanel – en uiteraard met u – zal staan onder de bezielende leiding van prof. mr. B.J. (Ben) Schueler (Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State/UU).

LET OP: bij deelname aan de jaarvergadering zonder voorafgaande inschrijving (indien en voor zover plek) zal € 25,00 administratiekosten in rekening worden gebracht.

Startdatum

Donderdag 12 december 2019

Tijdstip

11.00 - 16.30 uur

Locatie

De Glazen Zaal, Prinsessegracht 26, 2514 AP te Den Haag

Prijs
 0,00excl. BTW
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 0,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

160

Doelgroep

Leden van de Vereniging voor Bouwrecht

Niveau

Verdieping

Soort

VBR / VBR-A

Rechtsgebieden
,

10.30 - 11.00 uur Ontvangst met koffie
11.00 - 11.15 uur Algemene Ledenvergadering VBR
11.15 - 11.45 uur Jaarrede door de voorzitter van de Vereniging voor Bouwrecht
11.45 - 12.00 uur Uitreiking IBR Scriptieprijzen
12.00 - 13.00 uur Lunch
13.00 - 14.30 uur Toelichting op preadviezen
14.30 - 15.00 uur Theepauze
15.00 - 16.30 uur Discussie
Vanaf 16.30 uur Netwerkborrel

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden van de Vereniging voor Bouwrecht. Voor meer informatie over het lidmaatschap van de Vereniging voor Bouwrecht zie: http://www.verenigingvoorbouwrecht.nl/lidmaatschap/

Deelname is gratis, maar inschrijven is opdagen: don’t spoil the party!
Annuleringen kunnen tót 5 december 2019 schriftelijk (onderwijs@ibr.nl) worden doorgegeven. Komt uw annulering na die datum of komt u op de dag zelf niet opdagen dan zijn wij genoodzaakt administratiekosten/cateringkosten in rekening te brengen.

Het preadvies (in boekvorm) zal eind november aan de leden van de VBR worden toegezonden. Niet-leden kunnen het preadvies bestellen bij het Instituut voor Bouwrecht.

Voorwaarden: Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur dient u zelf te beoordelen of de bijeenkomst voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid.
Voldoet de bijeenkomst aan de voorwaarden uit voornoemd artikel en bent u van mening dat het volgen of geven van de bijeenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt, dan mag u zelf het aantal opleidingspunten berekenen. Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt, voor het geven van onderwijs kan één opleidingspunt per half uur gedoceerd onderwijs toegekend worden. U dient te kunnen aantonen dat het onderwijs daadwerkelijk is gevolgd, hiertoe dient u bij inschrijving het programma waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld, welke docenten hebben opgetreden en op welke tijden de onderwerpen hebben plaatsgevonden (dit laatste zodat u zelf het aantal netto uren onderwijs kunt bepalen) te bewaren en bij aankomst en vertrek de presentielijst te tekenen. Indien u de presentielijst heeft getekend, ontvangt u digitaal na de bijeenkomst een certificaat van deelname. De opleidingspunten dient u vervolgens zelf in de jaarlijkse controle (CCV) op te voeren. http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-44-opleidingspunten-0

12
december
2019
 0,00excl. BTW

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

1 review...

5.00 / 5

5 Sterren
1
4 Sterren
0
3 Sterren
0
2 Sterren
0
1 Ster
0
Zal niet getoond worden.