Praktijkboek Rechtsbescherming in het aanbestedingsrecht bij de civiele rechter

1e druk | ISBN 978-94-6315-058-3 | NUR 822 | 2020 | 100 pagina's

Samenvatting

Dit praktijkboek behandelt de rechtsbescherming van ondernemers bij aanbestedingen. Beoogd is de lezer snel praktisch inzicht te verschaffen in de toepasselijke regels.

In dit boek worden de rechtsmiddelen die een benadeelde ondernemer ten dienste staan (voorlopige voorziening in kort geding, schadevergoeding en de vernietiging van een overeenkomst) uitgebreid besproken. Heeft een inschrijver die een ongeldige aanbieding heeft gedaan voldoende belang bij zijn vordering? Wanneer heeft een inschrijver zijn recht om over bepaalde aspecten van een aanbestedingsprocedure te klagen verwerkt? Hoe intensief toetst de rechter de beslissing van de aanbestedende dienst of het speciale-sectorbedrijf? Deze en andere vragen worden in dit boek beantwoord. Daarnaast wordt aandacht besteed aan termijnen en informatie- en motiveringsplichten, die essentieel zijn voor een effectieve rechtsbescherming.

Dit boek is bedoeld voor juristen die te maken hebben met geschillen over aanbestedingen, zoals advocaten, rechters en juristen die werkzaam zijn bij een aanbestedende dienst of speciale-sectorbedrijf of in het bedrijfsleven.

Dit boek is onderdeel van het studiemateriaal bij de Online Studiemiddag Rechtsbescherming in het aanbestedingsrecht van 1 oktober 2020.

Inhoudsopgave

mr. dr. A.J. (Arthur) van Heeswijck

Advocaat Van Heeswijck Aanbestedingsadvocaat

Gerelateerde cursussen en bijeenkomsten

Zal niet getoond worden.