1e druk | ISBN 978-94-6315-042-2 | deel VBR preadvies, nr. 46 | NUR 822-823 | 2018 | 187 pagina's

Samenvatting

De overheid streeft een circulaire economie na ter vervanging van de huidige lineaire economie. Deze circulaire economie moet verspilling van grondstoffen voorkomen en de aarde, het milieu, in acht nemen. In alle sectoren – van landbouw tot textiel – stimuleert zij het ontwerpen van kringlopen, gericht op hergebruik van grondstoffen, zo ook in de bouw. Vele initiatieven die al leidden tot circulaire gebouwen, zonnepanelen, modulaire leasegevels, hergebruikte bouwstoffen en het Madaster brachten circulariteit zo goed mogelijk in de praktijk, maar kregen te maken met juridische uitdagingen en onmogelijkheden.   Drie rechtsgebieden, hun beperkingen en mogelijkheden krijgen in dit preadvies bijzondere aandacht: het goederenrecht, het publiekrecht en het aanbestedingsrecht. Zal het eenheidsbeginsel een obstakel blijven voor de leasegevel? Hoe kan een meer circulaire bouweconomie door publiekrechtelijke regelgeving worden bevorderd? Is gunning op levenscycluskosten als alternatief voor gunning op laagste prijs de garantie voor een circulaire bouweconomie?

Inhoudsopgave

prof. dr. Ch.W. (Chris) Backes

prof. mr. dr. M.N. (Marlon) Boeve

Hoogleraar TU Delft

dr. R. (Rosalie) Koolhoven, LLM

mr. D.R. (Daan) Versteeg

Advocaat Rozemond Advocaten

Zal niet getoond worden.