Actualiteitencollege Planschade en nadeelcompensatie

Donderdagmiddag 8 maart 2018
Actualiteiten college | € 405,00 excl. BTW

Het bestuursrechtelijk schadevergoedingsrecht, waartoe het planschadestelsel en het nadeelcompensatiestelsel behoren, is momenteel sterk in beweging. De ontwikkelingen, in zowel de wetgeving als de rechtspraak op dit terrein, volgen elkaar in snel tempo op. Zowel het stelsel van de planschade als dat van nadeelcompensatie zullen uiteindelijk worden opgenomen in de Omgevingswet. Als basis voor de regeling van de nadeelcompensatie zal de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten gelden. De eerste gedachten en contouren van de nieuwe planschaderegeling in de Omgevingswet zijn inmiddels naar buiten gebracht.

Tijdens het college wordt ingegaan op de laatste ontwikkelingen in de wetgeving en de recht- spraak op beide rechtsgebieden. Ook worden er dwarsverbanden tussen beide schadestelsels gelegd (overeenkomsten en verschillen). Met name aspecten als risicoaanvaarding en maatschappelijk risico worden daarbij voor het voetlicht gebracht. In deze bijeenkomst wordt nadrukkelijk het voorlopig nog geldende recht besproken.

Programma

13.00 - 13.30 uur    ontvangst

13.30 - 15.00 uur    inleiding

15.00 - 15.15 uur    pauze

15.15 - 17.00 uur    vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Inleiders

Mr. drs. C.M.L. van der Lee KRMT, commercieel directeur SAOZ te Rotterdam

Datum

Donderdagmiddag 8 maart 2018

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Locatie

Meeting Center New Babylon, Anna van Buerenplein 29 te Den Haag

Prijs

€ 405,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal 

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 25,00 excl. BTW

Doelgroep

•    Advocatuur
•    Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen
•    Academisch geschoolde (beleids)medewerkers van bestuursorganen die verantwoordelijk zijn voor de afwikkeling van planschade- en nadeelcompensatieclaims

Rechtsgebieden

Publiekrechtelijk bouwrecht

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

30

NOvA punten

3

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht. 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.
Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.