Projectontwikkeling onder de Crisis- en herstelwet

1e druk | ISBN 978-90-78066-48-4 | NUR 823 | 2010 | 152 pagina's

Samenvatting

Ter bestrijding van de economische crisis is op 31 maart 2010 de Crisis- en herstelwet in werking getreden om de realisatie van ruimtelijke en energieprojecten te versnellen. De wet biedt diverse nieuwe milieu- en ruimtelijke instrumenten die bij een projectontwikkeling kunnen worden ingezet. Dit in aanvulling op de reeds bestaande instrumenten in onder meer de Wet algemene bepaling en omgevingsrecht. Maar hoe werken de nieuwe instrumenten in de praktijk en hoe verhouden zij zich tot de bestaande instrumenten? Op deze vragen wordt in dit cahier antwoord gegeven, evenals op de belangrijk(st)e vraag welk instrument in een concreet geval het beste toepasbaar is.

Inhoudsopgave

mr. J.C. (Hanneke) Ellerman

mr. M.C. (Marloes) Brans

Advocaat Houthoff

Gerelateerde cursussen en bijeenkomsten

Zal niet getoond worden.