Samenvatting

n het preadvies 2012 laten acht hoogleraren hun licht schijnen op de ontwikkeling naar een algemene wet voor het omgevingsrecht. Welke uitgangspunten moeten daarin centraal staan, welke instrumenten dient de wet te bevatten en hoe moeten de handhaving en de rechtsbescherming worden geregeld? Hoe ver kan de wetgever gaan met integratie van het omgevingsrecht? Deze vragen – en meer – komen in het preadvies aan de orde. Dit preadvies is besproken op de VBR jaarvergadering van 12 december 2012. Het verslag van deze vergadering is te vinden in het Tijdschrift voor Bouwrecht, aflevering maart en april 2013.

Inhoudsopgave

prof. mr. A.G.A. (Tonny) Nijmeijer

Hoogleraar bestuursrecht Radboud Universiteit Nijmegen en Adviseur Hekkelman Advocaten

Meer over prof. mr. A.G.A. (Tonny) Nijmeijer

prof. mr. B.J. (Ben) Schueler

Hoogleraar omgevingsrecht Universiteit Utrecht Staatsraad Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State

Meer over prof. mr. B.J. (Ben) Schueler

prof. mr. J. (Jan) Struiksma

[section_pb][row_pb][column_pb col='12'][text_pb timing='linear' duration='1100' delay='0']

Hoogleraar bestuursrecht VU Amsterdam

[/text_pb][/column_pb][/row_pb][/section_pb]

Meer over prof. mr. J. (Jan) Struiksma

Zal niet getoond worden.