Samenvatting

n het preadvies 2012 laten acht hoogleraren hun licht schijnen op de ontwikkeling naar een algemene wet voor het omgevingsrecht. Welke uitgangspunten moeten daarin centraal staan, welke instrumenten dient de wet te bevatten en hoe moeten de handhaving en de rechtsbescherming worden geregeld? Hoe ver kan de wetgever gaan met integratie van het omgevingsrecht? Deze vragen – en meer – komen in het preadvies aan de orde. Dit preadvies is besproken op de VBR jaarvergadering van 12 december 2012. Het verslag van deze vergadering is te vinden in het Tijdschrift voor Bouwrecht, aflevering maart en april 2013.

Inhoudsopgave

prof. dr. Ch.W. (Chris) Backes

prof. mr. N.S.J. (Niels) Koeman

prof. mr. drs. F.C.M.A. (Lex) Michiels

prof. mr. A.G.A. (Tonny) Nijmeijer

Hoogleraar omgevingsrecht Radboud Universiteit en Staatsraad advocaat-generaal in de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State

prof. mr. H.F.M.W. (Marleen) van Rijswick

prof. mr. B.J. (Ben) Schueler

Hoogleraar bestuursrecht in het bijzonder het omgevingsrecht Universiteit Utrecht en Staatsraad Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State

prof. mr. J. (Jan) Struiksma

Emeritus hoogleraar bestuursrecht VU Amsterdam

prof. mr. R. (Rosa) Uylenburg

Gerelateerde cursussen en bijeenkomsten

Zal niet getoond worden.