Naar een natuurlijke rolverdeling tussen overheid en markt bij ruimtelijke veranderingsprocessen

ISBN 978-90-78066-53-8 | NUR 822-823 | 2010 | 19 pagina's

Samenvatting

Op 29 april 2010 aanvaardde prof. dr. ir. A.G. Bregman met het uitspreken van zijn oratie officieel zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de Universiteit van Amsterdam vanwege de Stichting Amsterdam School of Real Estate. De aan deze leerstoel verbonden leeropdracht is omschreven als ‘investerings­strategieën bij ruimtelijke veranderingsprocessen’.

In zijn intreerede doet hij voorstellen om het proces van gebieds­ontwikkeling te verbeteren. Deze voorstellen hebben betrekking op twee verschillende onderwerpen: de publiekrechtelijke besluitvorming en de inrichting van publiek-private samenwerking bij gebieds­ontwikkeling. Bij beide onderwerpen wordt een natuurlijke rolverdeling tussen overheid en markt bepleit.

Arjan Bregman is naast zijn hoogleraarschap werkzaam bij het Instituut voor Bouwrecht in Den Haag. Ook is hij eigenaar van Bregman Advisering B.V.

Inhoudsopgave

prof. dr. ir. (Arjan) A.G. Bregman

Hoogleraar bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen en verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht en aan de ASRE

Gerelateerde cursussen en bijeenkomsten

Zal niet getoond worden.