1e druk | ISBN 978-90-78066-51-4 | NUR 823 | 2011 | 136 pagina's

Samenvatting

De Staat, provincies, gemeenten, waterschappen en andere overheden, maar ook bedrijven als ProRail, verwerven grond. Vaak en veel. Voor wegen en waterwegen, dijken en afvalwaterzuiveringsinstallaties, groenprojecten, woningbouwlocaties, bedrijventerreinen en nog veel meer. Slaagt de overheid er niet in de benodigde grond in der minne te verwerven, dan staat haar – als uiterste middel – onteigening ten dienste. De gedachte daarbij is dat het algemeen belang prevaleert boven het individueel belang.

Bij onteigening kunnen tal van vragen aan de orde komen. De meest voorkomende vragen worden in dit cahier behandeld. De bruikbaarheid voor de praktijk en voor de niet jurist staat daarbij steeds voorop. Dit cahier is dan ook niet bedoeld als wetenschappelijk naslagwerk, maar als handleiding voor de praktijk. Dat laat onverlet dat daar waar nodig inzicht wordt gegeven in de achtergronden van de juridische regeling. Ook wordt met regelmaat verwezen naar de rechtspraak.

Inhoudsopgave

prof. mr. J.A.M.A. (Jacques) Sluysmans

Advocaat Van der Feltz advocaten en bijzonder hoogleraar onteigeningsrecht Radboud Universiteit Nijmegen

mr. J.J. (Jaap-Jan) van der Gouw

mr. W.J. (Willem) Bosma

Advocaat Van der Feltz advocaten

Gerelateerde cursussen en bijeenkomsten

Zal niet getoond worden.