Appartementsrecht en aanverwante rechtsfiguren voor de privaatrechtelijke ­vormgeving van bouwwerken

1e druk | ISBN 978-94-6315-016-3 | deel VBR preadvies, nr. 44 | NUR 822 | 2016 | 121 pagina's

Samenvatting

Het VBR preadvies 2016 bevat een interessante bespreking van de gedurende de laatste decennia plaatsgevonden ontwikkelingen omtrent appartementsrechten en aanverwante rechtsfiguren, waarbij ook enkele voorstellen tot verbetering van de huidige wettelijke regelingen worden gedaan.

Inhoudsopgave

prof. mr. dr. (Aart) A.A. van Velten

prof. mr. dr. F.J. (Fokke Jan) Vonck

Hoogleraar notarieel goederenrecht VU en Professional support lawyer Vastgoed Loyens & Loeff N.V.

Gerelateerde cursussen en bijeenkomsten

Zal niet getoond worden.