Afspraken van belang

Over sturing en regie in het omgevingsrecht

1e druk | ISBN 978-90-78066-24-8 | NUR 823 | 2009 | 52 pagina's

Samenvatting

Het omgevingsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Dat geldt ook voor de inrichting van onze fysieke leefomgeving. De komende jaren liggen diverse inrichtingsopgaven in het verschiet, zoals woningbouw, de aanleg van infrastructuur en de bescherming en verdere ontwikkeling van natuurgebieden. Dat vraagt om het maken van keuzes en een afweging van belangen, want de ruimte is schaars. Een goede sturing en regie in het omgevingsrecht zijn om die reden noodzakelijk. Verschillende wetten, zoals de Wet ruimtelijke ordening, beogen de daarvoor benodigde publiekrechtelijke instrumenten te bieden. De vraag is echter of het inhoudelijke zwaartepunt van de publiekrechtelijke besluitvorming omtrent ontwikkelingen in onze fysieke leefomgeving, niet vaak elders is gelegen, met name in bestuurlijke afspraken. In zijn oratie staat prof. mr. A.G.A. Nijmeijer bij dit vraagstuk stil.

prof. mr. A.G.A. (Tonny) Nijmeijer

Hoogleraar bestuursrecht Radboud Universiteit Nijmegen en Adviseur Hekkelman Advocaten

Gerelateerde cursussen en bijeenkomsten

Zal niet getoond worden.