Instituut voor Bouwrecht

Het Instituut voor Bouwrecht is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht. De missie van het IBR is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • In artikel 8:75 Awb is de exclusieve bevoegdheid van de bestuursrechter vervat met betrekking tot vergoeding van de proceskosten die in het kader van bezwaar of beroep bij de bestuursrechter redelijkerwijs door een partij moesten worden gemaakt. In deze redactionele bijdrage bespreekt mr. C.P. Hageman een recente uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank Den Haag, waarin een oordeel werd geveld over de vraag in hoeverre er ter zake van een vergoeding van dergelijke kosten nog plaats is voor aanvullende rechtsbescherming door de burgerlijke rechter.(1)

  Lees meer
 • The European Commission welcomes today's decision by the European Parliament to make the rules on noise-related operating restrictions more transparent and evidence-based. Commission Vice-President Siim Kallas, responsible for transport, said: 'These new rules will make it easier to find solutions that will satisfy citizens living close by the airports without losing sight of the important economic impact that those airports have on local economies, and in full respect of international rules.'

  Lees meer
 • Als ondernemers, gemeenten, provincies of het rijk een bouwproject willen realiseren moeten ze weten of hun plannen binnen beschermd natuurgebied vallen. Dat geldt ook voor de aanleg van een weg. Wanneer er door dit soort activiteiten schade aan beschermde natuur wordt toegebracht, moet die worden gecompenseerd door aanleg van nieuwe natuur elders. Dus willen alle partijen van tevoren weten waar ze aan toe zijn. De Algemene Rekenkamer vindt daarom dat er een eenduidige, actuele landelijke kaart moet komen met beschermde natuurgebieden. En ook voor burgers is een overzichtskaart van belang: mensen willen eenvoudig kunnen checken of het natuurgebied dat bij hen in de buurt ligt, beschermd is. Want veel activiteiten zijn in zo’n gebied niet zonder meer toegestaan. Om iedereen op weg te helpen heeft de Algemene Reken¬kamer in het rapport Compensatie van schade aan natuurgebieden alvast een kaart samengesteld. Die kaart zou door de staatssecretaris van Economische Zaken en de provincies actueel moeten worden gehouden. Dat kan door provinciale en landelijke kaarten te bundelen op een overzichtskaart en deze als open data online beschikbaar te stellen.

  Lees meer
 • Begin april is het evaluatierapport 'Extern bouwtoezicht' gepresenteerd. Het rapport beschrijft een aantal pilotprojecten die drie Haagse corporaties en de gemeente Den Haag de afgelopen jaren hebben gehouden met plantoetsing en toezicht op de uitvoering door externe (private) partijen.

  Lees meer
 • Bouwers morren nu de Hoge Raad zich over legesraming heeft uitgesproken. Het is nu niet meer te controleren of de onderbouwing van de leges klopt, aldus Jan Fokkema van ontwikkelaarsorganisatie Nerpom.

  Lees meer