Instituut voor Bouwrecht

Het Instituut voor Bouwrecht is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht. De missie van het IBR is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • In een eerdere bijdrage werd door mr. A.Z.R. Koning ingegaan op de consultatieversie van het wetsvoorstel voor een nieuwe coördinatieregeling in de Algemene wet bestuursrecht, zie Actualiteiten Bouwrecht 22-07-2014. Daarin werd aangekondigd dat in een volgende bijdrage over deze regeling nader wordt ingegaan op de samenhang met het wetsvoorstel Omgevingswet (Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nrs. 1-4) en de gebundelde rechtsbeschermingsprocedure (waarbij mr. A.Z.R. Koning zich beperk tot de rechterlijke beslistermijn). In deze bijdrage wordt die toezegging gestand gedaan.

  Lees meer
 • De Europese Commissie publiceerde een Nederlandstalige brochure met de belangrijkste wijzigingen in de aanbestedings- en concessierichtlijnen. In de brochure ligt de Europese Commissie toe op welke manier de nieuwe richtlijnen eenvoudiger en flexibeler zijn geworden.

  Lees meer
 • On the 9th of October, during the Annual Conference of the European Society of Construction Law (ESCL), the award ceremony of the ESCL Master Thesis Prize 2014 took place. The prizes were awarded by the Jury, chaired by the President of the ESCL, Professor Avv. Giovanni Iudica (Professor of Civil Law at the Bocconi University of Milan). Members of the Jury were Dr. Benoît Kohl (Professor, University of Liège and University of Paris II - Counsel, Stibbe Brussels) and Professor Dr. Anthony P. Lavers (Counsel, White & Case LLP, London - Visiting Professor of Law, Oxford Brookes University).

  Lees meer
 • Op zaterdag 11 oktober jl. overhandigden de drie consumentenorganisaties Ieder(in), VACpunt Wonen en de Nederlandse Woonbond het onderzoeksrapport ‘De gebruiker aan het stuur’ aan minister Blok van Binnenlandse Zaken. In de handreiking presenteren de drie organisaties acht aanbevelingen voor het verbeteren van consumenteninvloed op bouwregelgeving.

  Lees meer
 • De minister voor Wonen en Rijksdienst, Stef Blok, geeft in een brief van 7 oktober jl. aan de Tweede Kamer aan dat het kabinet de kwestie die het televisieprogramma Zembla heeft aangekaart over onregelmatigheden bij ICT-aanbestedingen bij de overheid zeer serieus neemt. In deze brief zet het kabinet uiteen welke maatregelen zij neemt in vervolg op de berichtgeving in Zembla.

  Lees meer