Instituut voor Bouwrecht

Het Instituut voor Bouwrecht is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht. De missie van het IBR is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • Diverse organisaties en belangengroepen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid via internet te reageren op de natuurvisie die staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in april van dit jaar publiceerde. Dijksma stelt daarin dat ze de natuur wil versterken door de samenleving meer bij de natuur te betrekken en met haar beleid niet louter in wil zetten op het beschermen van de natuur tegen invloeden van de samenleving. Niet iedereen gelooft daarin bijkt uit de ruim 80 reacties die werden ingediend.

  Lees meer
 • NVB (Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers) hekelt het wetsvoorstel Kwaliteitsborging de bouw. Naar de mening van de NVB is het voorstel zowel voor de consument als voor de bouwers geen verbetering. De NVB gaat in op de aanpassing van het Burgerlijk Wetboek maar zegt niets over het deel kwaliteitsborging van het wetsvoorstel.

  Lees meer
 • In het jaarlijkse rapport over milieugezondheidsrisico’s noemt het RIVM (Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu) dit jaar expliciet de risico’s van warmte-koudeopslag en de winning van schaliegas voor de bodem. Het gaat dan vooral om de chemicaliën die worden gebruikt bij het boren in de bodem, maar ook om de risico’s van verzakking, inklinking en bodemafdekking.

  Lees meer
 • Op diverse locaties is sprake van planologische overcapaciteit. Onverkorte nakoming van contractuele afspraken over de realisatie van (woning)bouwprogramma is daardoor niet langer realistisch. In deze bijdrage bespreekt Prof. dr. ir. A.G. Bregman een recente uitspraak van Rechtbank Gelderland waarin dit aan de orde kwam.

  Lees meer
 • Gemeenteambtenaren gaan de welstandtoesting in de stad Groningen doen. Deze nieuwe werkwijze stelt het college van B&W de Groningse gemeenteraad voor. Per 1 oktober komt de welstandtoetsing onder verantwoordelijkheid van de stadsbouwmeester van de gemeente.

  Lees meer