Instituut voor Bouwrecht

Het Instituut voor Bouwrecht is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht. De missie van het IBR is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht.

Lees meer

Uitgelichte publicaties

Actualiteiten Bouwrecht

 • Eind augustus verscheen een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam (Rb. Rotterdam 19 augustus 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:6110 over (de schijn van) volmachtverlening. In bouwprojecten komt het regelmatig voor dat de (ondeskundige) opdrachtgever zich laat vertegenwoordigen. Het leerstuk van de vertegenwoordiging is daarom ook voor het bouwrecht van belang. Mr. H.P.C.W. Strang gaat hieronder in op bovengenoemde uitspraak.

  Lees meer
 • Het kabinet gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 24 juni jl. in de zaak Urgenda/Nederlandse Staat. Het kabinet zet vraagtekens bij de manier waarop de rechtbank het kabinetsbeleid toetst. De rechter verklaart internationale verdragen tussen landen rechtstreeks van toepassing op de inwoners van Nederland en stelt ambities die landen met elkaar afspreken voor de toekomst vandaag al als ondergrens van zorgvuldig beleid vast.

  Lees meer
 • Vereniging Eigen Huis wil dat het Rijk gemeenten dwingt om voor bouwleges een uniforme kostprijsberekening te gebruiken. Ook dit jaar zijn er bij de kosten voor een bouwvergunning weer enorme verschillen tussen de diverse gemeenten, blijkt uit onderzoek van de vereniging.

  Lees meer
 • Op 27 augustus 2015 heeft minister Kamp, mede namens de minister voor Wonen en Rijksdienst Kamervragen van het lid Smaling over het beter aanbesteden van architectuuropdrachten beantwoord.

  Lees meer
 • De strenge en intensieve aanpak van de Inspectie SZW in de asbestsector is duidelijk merkbaar. Zowel het aantal overtredingen door gecertificeerde saneringsbedrijven als door malafide verwijderaars neemt af. Voor de Inspectie SZW echter geen reden om de inspectiedruk te verminderen. “Het asbestrisico vraagt voorlopig nog onze volle aandacht”, stelt Inspecteur-generaal Van den Bos in de ‘sectorrapportage asbest 2015’.

  Lees meer