Instituut voor Bouwrecht

Het Instituut voor Bouwrecht is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht. De missie van het IBR is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • Het appartementsrecht mag zich in een toenemende belangstelling en een steeds groter wordende maatschappelijke relevantie verheugen. Het ongeveer 65 jaar oude rechtsgebied staat bovendien volop in de belangstelling van de politiek en de wetgever. Om tegemoet te komen aan de in de praktijk levende behoefte aan een platform waar appartementsrechtjuristen elkaar kunnen ontmoeten, kennis kunnen uitwisselen en elkaar kunnen inspireren, is op 17 september 2014 een nieuwe specialisatievereniging opgericht, de Juristenvereniging Appartementsrecht.

  Lees meer
 • Omgevingsdiensten zien erop toe dat de leefomgeving veilig is voor de mensen. Daarom controleren zij onder meer of bedrijven zich aan de regels houden. Om de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving te verbeteren, stellen provincies en gemeenten gezamenlijk kwaliteitseisen aan hun omgevingsdiensten. Deze kunnen per dienst verschillen. Alleen voor de zes omgevingsdiensten die toezien op de grote chemische bedrijven moeten de provincies zorgen voor één uniform eisenpakket.

  Lees meer
 • De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) heeft onlangs een rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat het omkopen van buitenlandse ambtenaren met name plaatsvindt om aanbestedingen te kunnen winnen (57%).

  Lees meer
 • Een novum op het vlak van burgerparticipatie: burgers rond Schiphol praten voortaan mee over de luchthavenontwikkelingen via gekozen bewonersvertegenwoordigers. Bij het vormen van het nieuwe overlegplatform Omgevingsraad Schiphol is een bestuurlijk innovatief proces gevolgd met verkiezingen.Dat meldt Hans Alders, voorzitter van de ‘Alderstafel’ Schiphol en voormalig PvdA-bestuurder in een brief aan staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu).

  Lees meer
 • Vanaf januari 2015 is de Standaard RAW Bepalingen 2015 beschikbaar.

  Lees meer