Instituut voor Bouwrecht

Het Instituut voor Bouwrecht is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht. De missie van het IBR is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • Op 1 april 2013 werd de nieuwe Aanbestedingswet van kracht. In deze wet werden nieuwe, eenduidige regels omtrent aanbestedingen geïntroduceerd die onder meer moesten zorgen voor eerlijkere en transparantere aanbestedingen. De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw en Infra van brancheorganisatie Bouwend Nederland presenteert cijfers over de ervaringen met één jaar Aanbestedingswet en Gids Proportionaliteit voor de bouw en infrasector. De cijfers zijn gebaseerd op een analyse van alle openbaar aangekondigde werken.

  Lees meer
 • In 2012 kondigde de Europese Commissie aan te streven naar volledige digitale inkoop door aanbestedende diensten in 2016. Vanaf april 2016 wordt digitaal aanbesteden verplicht. Reden om onderzoek uit te voeren naar de mate van gebruik (adoptie) van e-aanbesteden in Nederland. E-proQure (een onafhankelijk expertisecentrum voor e-Procurement) en het Lectoraat Inkoopmanagement Hanzehogeschool Groningen hebben onlangs een onderzoek uitgevoerd naar de mate van gebruik van e-aanbesteden in Nederland.

  Lees meer
 • Eind juni verscheen de consultatieversie online van het wetsvoorstel ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’. In deze consultatieversie wordt een drietal wijzigingen van de titel aanneming van werk van boek 7 van het BW voorgesteld. In deze bijdrage zal mr. H.P.C.W. Strang deze wijzigingen op een rijtje zetten en ingaan op de toelichting in de consultatie versie van de Memorie van Toelichting, zonder de wijzigingen of de toelichting inhoudelijk te beoordelen.

  Lees meer
 • De Raad voor de rechtspraak en de president van en procureur-generaal bij de Hoge Raad zijn positief over het wetsvoorstel dat digitalisering van procedures in hoger beroep en cassatie mogelijk maakt. Dat blijkt uit het wetgevingsadvies dat de Raad voor de rechtspraak heeft gepubliceerd.

  Lees meer
 • Over het algemeen zijn opdrachtgevers van bouwprojecten tevreden over het bouwproces en over het eindresultaat. Gemiddeld geven zij een 7,6 voor de manier waarop de opdrachtnemer te werk gaat en een 7,8 voor het opgeleverde product. 70 procent zegt een volgende keer weer met dezelfde opdrachtnemer te willen samenwerken, zo blijkt uit een onderzoek dat het Actieteam Professionalisering opdrachtgeverschap, onderdeel uitmakend van de Actieagenda Bouw, heeft laten uitvoeren.

  Lees meer