Instituut voor Bouwrecht

Het Instituut voor Bouwrecht is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht. De missie van het IBR is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • De in het bestek of andere van opdrachtgever afkomstige stukken opgenomen informatie over de afmetingen en toestand van bestaande werken en terreinen verschilt soms van de werkelijke toestand. Voor die gevallen voorziet par. 29 van de UAV 1989 in een regeling. In een recente uitspraak van de Raad van Arbitrage (RvA 8 april 2014, No. 33.718) kwam de vraag aan de orde of sprake was van een geval als bedoeld in par. 29 lid 3. Mr. H.P.C.W. Strang bespreekt hieronder deze uitspraak.

  Lees meer
 • Nu het kabinet niet bereid is om substantiële extra taken en bevoegdheden aan de eerste superprovincie te geven, heeft het geen zin om door te gaan met plannen om de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samen te voegen. Dat hebben de drie provincies dinsdagavond tijdens een persconferentie laten weten. Volgens de drie is hiermee duidelijk dat er bij de provincies geen draagvlak is voor de superprovincie.

  Lees meer
 • Een permanente commissie zou de verantwoordelijkheid moeten krijgen voor het tot stand brengen van één uniform juridisch-administratief kader voor verschillende typen contractverhoudingen in de bouwsector. Dat stelt hoogleraar Privaatrechtelijk bouwrecht van Tilburg University op vrijdag 25 april 2014 in zijn in inaugurele rede. Zo’n coherent kader zou het proces van vernieuwing en verandering in de bouw ten goede komen.

  Lees meer
 • The European Commission has adopted new rules on public support for projects in the field of environmental protection and energy. The guidelines will support Member States in reaching their 2020 climate targets, while addressing the market distortions that may result from subsidies granted to renewable energy sources. To this end, the guidelines promote a gradual move to market-based support for renewable energy. They also provide criteria on how Member States can relieve energy intensive companies that are particularly exposed to international competition from charges levied for the support of renewables. Furthermore, the guidelines include new provisions on aid to energy infrastructure and generation capacity to strengthen the internal energy market and ensure security of supply (see also MEMO/14/276).

  Lees meer
 • Natuurmonumenten heeft het overweldigende aantal van 16.458 bezwaren tegen Luchthaven Twente verzameld. De natuurorganisatie riep begin april haar achterban op zich uit te spreken tegen het concept Luchthavenbesluit Twente van staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur & Milieu). Uit dat besluit blijkt dat vanwege veiligheidsregels duizenden bomen moeten worden gekapt, maar ook geluidsoverlast is een belangrijke reden tegen de geplande luchthaven.

  Lees meer