Instituut voor Bouwrecht

Het Instituut voor Bouwrecht is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht. De missie van het IBR is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • In deze redactionele bijdrage bespreekt mr. C.P. Hageman een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 23 juli, waarin de strijdigheid van een middels een projectbesluit en omgevingsvergunning vergund project met de provinciale ruimtelijke verordening ter discussie stond.(1)

  Lees meer
 • Met een zogeheten ICT Haalbaarheidstoets, waarvoor ICT-bedrijven worden uigenodigd, wil het ministerie van I&M erachter komen of de geplande Laan van de Leefomgeving, een digitaal stelsel rond de Omgevingswet, wel haalbaar is. Marktpartijen moeten immers een groot deel van het stelsel invullen.

  Lees meer
 • In de afgelopen week werden drie uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd. Ze worden hieronder kort besproken.

  Lees meer
 • Met een nieuwe strategie wil minister Blok (Wonen en Rijksdienst) nieuwe bestemmingen vinden voor leegkomende rijkskantoren, kazernes en defensieterreinen, gevangenissen, rechtbanken en andere panden van het Rijk. Het verkopen en transformeren vraagt wel veel creativiteit en durf van overheden en bedrijven. Want de komende jaren komen er veel panden en terreinen leeg, terwijl de marktomstandigheden nog moeilijk zijn. Blok vraagt gemeenten, provincies en bedrijven mee te denken en met oplossingen te komen. Met Zwolle en Den Haag maakt hij binnenkort al afspraken.

  Lees meer
 • Diverse organisaties en belangengroepen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid via internet te reageren op de natuurvisie die staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in april van dit jaar publiceerde. Dijksma stelt daarin dat ze de natuur wil versterken door de samenleving meer bij de natuur te betrekken en met haar beleid niet louter in wil zetten op het beschermen van de natuur tegen invloeden van de samenleving. Niet iedereen gelooft daarin bijkt uit de ruim 80 reacties die werden ingediend.

  Lees meer