Instituut voor Bouwrecht

Het Instituut voor Bouwrecht is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht. De missie van het IBR is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht.

Lees meer

Uitgelichte publicaties

Actualiteiten Bouwrecht

 • Minister Blok (Wonen, VVD) voelt er niets voor meer dan acht krimpregio’s aan te wijzen die op extra rijkssteun kunnen rekenen. De Tweede Kamer diende vorige week negen anti-krimpmoties in, vooral om de financiële consequenties voor regio’s en gemeenten die kampen met een bevolkingsdaling te verzachten.

  Lees meer
 • Welke rol kan de productinformatie van CE-gemarkeerde bouwproducten spelen in de private kwaliteitsborging? In het rapport Rapport deel A en B, CE-markering en Private kwaliteitsborging geeft dr. ir. C.C.A.M. van den Thillart antwoord op deze vraag.

  Lees meer
 • Kamp hakt volgend jaar een knoop door over de aanvraag van Tulip Oil om bij Terschelling naar gas te boren als de mijnbouwwet is gewijzigd en niet deze zomer al, zoals eerder de bedoeling was. De minister beoordeelt de aanvraag dan op de nieuwe voorwaarden, waarbij meer rekening wordt gehouden met de belangen van natuur- en landschap.

  Lees meer
 • Op 25 juni 2014 is het wetsvoorstel voor consultatie op www.internetconsultatie.nl gepubliceerd waarbij een ieder de gelegenheid is geboden te reageren. Aan het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het College van Rijksadviseurs, de Vereniging Bouwrecht Advocaten (VBR-A), de Raad van de Rechtspraak, het Verbond van Verzekeraars is het wetsvoorstel voor advies toegezonden. Er zijn 70 reacties ontvangen, waarvan 43 via de internetconsultatie. Deze reacties zijn geanalyseerd en er is een rapport gemaakt, dat op www.internetconsultatie.nl is geplaatst.

  Lees meer
 • Op maandag 18 mei jl is de parlementaire enquêtecommissie Fyra gestart met de openbare verhoren. De enquêtecommissie zal de komende vier weken getuigen onder ede verhoren. De parlementaire enquêtecommissie Fyra doet onderzoek naar de Fyra (de trein die met hoge snelheid tussen Nederland en België zou gaan rijden over de Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid). Met het zware middel van de parlementaire enquête wil de commissie erachter komen waarom de plannen voor een treindienst over de HSL-Zuid zijn uitgelopen op een mislukking.

  Lees meer