Instituut voor Bouwrecht

Het Instituut voor Bouwrecht is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht. De missie van het IBR is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • Bij de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst hebben staatsecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu en haar Chinese collega Chen Jining afgesproken hoe Nederland gaat bijdragen aan een betere luchtkwaliteit in China. Een Nederlandse vertegenwoordiger gaat de Chinese overheid helpen met een nieuwe wet naar Nederlands voorbeeld. Die moet de uitstoot van fabrieken en voertuigen in China drastisch terugbrengen. Ook gaat China gebruik maken van de kennis van Nederlandse instituten als het KNMI en het Planbureau van de Leefomgeving voor het beter in kaart brengen en beheersen van de milieuproblematiek.

  Lees meer
 • Op 18 maart is de negende tranche Crisis- en herstelwet in werking getreden. Hiermee wordt het mogelijk om nieuwe experimenten van de Crisis en herstelwet daadwerkelijk in uitvoering te nemen. Aangewezen gemeenten en provincies kunnen hiermee onder andere voor duurzame innovatieve projecten afwijken van wet- en regelgeving. De provincie Noord-Brabant bijvoorbeeld kan via dit experiment het beleid rond ‘zorgvuldige en duurzame veehouderij’ daadwerkelijk inhoud geven; een aantal gemeenten mag zonder omgevingsvergunning zonnecollectoren plaatsen, op voorwaarde dat de plaatsing past binnen de reikwijdte van het bestemmingsplan.

  Lees meer
 • Op woensdag 1 april behandelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een rechtszitting de spoedverzoeken van twee bezwaarmakers tegen de instemming van het kabinet met de gaswinning in de provincie Groningen.

  Lees meer
 • In deze redactionele bijdrage bespreekt dr. ir. A.G. Bregman een recente uitspraak van rechtbank Den Haag. In november 2013 sloten de gemeente Midden-Delfland en een ontwikkelaar een anterieure overeenkomst ten behoeve van de herontwikkeling van een locatie van een voormalige kistenfabriek in de gemeente tot woningbouwlocatie. De bestaande gebouwen zullen door de ontwikkelaar worden ingevuld met een woningbouwbestemming. De ontwikkelaar is eigenaar van de locatie.

  Lees meer
 • De resultaten van een kwantitatief onderzoek van prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis en mr. H.P.C.W. Strang naar hoe sterk de positie van de opdrachtgever van een bouwproject is ten opzichte van de aannemer wanneer het tot een rechtszaak komt tussen opdrachtgever en aannemer zijn op 12 maart openbaar geworden en gepubliceerd op de website van de rijksoverheid.

  Lees meer