Instituut voor Bouwrecht

Het Instituut voor Bouwrecht is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht. De missie van het IBR is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • Op 16 april deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak waarin (nogmaals) duidelijk wordt aangegeven dat een woonboot in bepaalde omstandigheden wordt gezien als een bouwwerk. Prof. dr. ir. A.G. Bregman bespreekt deze uitspraak in onderstaande redactionele bijdrage.

  Lees meer
 • Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe huisvestingswet in werking (met de titel Huisvestingswet 2014). Dat betekent dat alle bestaande huisvestingsverordeningen per juli 2015 komen te vervallen. In de nieuwe wet zit een aantal belangrijke wijzigingen. De VNG heeft de modelverordening huisvestingswet hierop aangepast.

  Lees meer
 • De verplichtingen voor het energielabel utiliteitsbouw veranderen, omdat de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen is herzien. Het energielabel is vanaf 1 juli 2014 ook verplicht voor nieuwe utiliteitsbouw. Daarnaast moet in gebouwen groter dan 500 m2 het energielabel op een zichtbare plek worden bevestigd als het een publiek overheidsgebouw is of een publiek gebouw dat over een energielabel beschikt.

  Lees meer
 • Gebouwen hebben een tweede, soms zelfs een derde leven. De rijksoverheid wil daar bij de bouw al bij stilstaan. In het rapport ‘Gebouwen met Toekomstwaarde’ construeerden onderzoekers een methode met criteria waar een gebouw dan aan moet voldoen.

  Lees meer
 • Op 9 juli j.l. is met de publicatie van het concept-wetsvoorstel en de memorie van toelichting op www.overheid.nl, de consultatie gestart van het wetsvoorstel voor een nieuwe coördinatieregeling in de Algemene wet bestuursrecht. Deze nieuwe regeling vervangt de huidige en sluit aan bij de Omgevingswet (Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nrs. 1-2). In deze bijdrage bespreekt mr. A.Z.R. (Regina) Koning enkele onderdelen van de consultatieversie van het wetsvoorstel. In een volgende bijdrage wordt dit vervolgd.

  Lees meer