Afl. 42 – Jurisprudentie en actualiteiten omgevingsrecht (juni en juli 2023)


In deze aflevering van de IBR podcast behandelen Fleur Onrust (SIX advocaten) en Daan Korsse (SoppeGundelach advocaten) de meest opvallende actualiteiten en uitspraken op het gebied van stikstof, het natuurbeschermingsrecht, ruimtelijke ordening en handhaving. In deze aflevering tevens aandacht voor het opmerkelijke jaarverslag van de Raad van State.

Shownotes

Op zoek naar meer kennis over de Omgevingswet? Klik hier voor het actuele cursusaanbod over de Omgevingswet bij het Instituut voor Bouwrecht.

Natuur – Gebiedsbescherming

Natuurherstelverordening