Cursusprogramma Omgevingswet en Wkb

Nu de Tweede Kamer al akkoord is gegaan en de Eerste Kamer met betrekking tot 1 januari 2023 onder voorwaarden akkoord gaat komt de Omgevingswet er toch echt aan en is betrouwbare en diepgaande kennis voor iedere professional van groot belang.

Bij het Instituut voor Bouwrecht hebben wij in het najaar van 2022 hiervoor een aantal cursussen en congressen georganiseerd:

VBR-A/IBR Cursus Omgevingsrecht
Data: Vanaf 28 september 2022
Locatie: Utrecht

In deze meerdaagse verdiepingscursus (9 dagdelen) worden zowel de grondslagen, de systematiek van het omgevingsrecht en de instrumenten als de werking ervan in de praktijk aan de orde gesteld.

Meer info en aanmelden

Modulaire Cursus Omgevingsrecht onder de Omgevingswet (I t/m X)
Data: vanaf 3 oktober 2022
Locatie: Utrecht

In deze modulaire cursus (10 delen) wordt zowel de opzet van de Omgevingswet, de kerninstrumenten voor besluitvorming voor realisatie van projecten als de belangrijkste elementen van milieu- en omgevingskwaliteit in de besluitvorming aan de orde gesteld. Bij inschrijving voor alle delen wordt 10% korting geboden.

Meer info en aanmelden

Congres Van start met de Omgevingswet
Datum: 11 november 2022
Locatie: Utrecht

Om aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet aandacht te schenken organiseert het Instituut voor Bouwrecht het ‘Congres Van start met de Omgevingswet’. Daar zal door experts uit de praktijk, wetenschap en overheid uit de doeken worden gedaan wat ons na 1 januari 2023 te wachten staat ten aanzien van de regulering van en besluitvorming in de fysieke leefomgeving, van bouwwerken tot milieu, ruimtelijke ordening of grondbeleid. Kortom, wat gaat er voor u veranderen?! En waar moet rekening mee gehouden worden na de inwerkingtreding? Er zijn tijdens dit congres 4 plenaire inleidingen en 2 workshoprondes (per workshop kunnen maximaal 50 deelnemers deelnemen). Op die manier kunnen de deelnemers, na een meer algemeen plenair deel, zelf kiezen voor de onderwerpen die het meest relevant zijn en is er nadrukkelijk ruimte voor interactie over verschillende deelonderwerpen van de Omgevingswet. Het congres staat onder leiding van mr. J. Hoekstra, lid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer info en aanmelden

Het grote IBR-Congres over de Wet kwaliteitsborging
Datum: 4 november 2022
Locatie: Utrecht

Meer info en aanmelden

Klik hier voor het volledige cursusaanbod van het Instituut voor Bouwrecht.