Afl. 31 – Jurisprudentie en actualiteiten omgevingsrecht (juni 2022)

In deze aflevering van ‘IBR – De podcast’ behandelen Marieke Kaajan, Fleur Onrust (ENVIR Advocaten) en Daan Korsse (Soppe Gundelach advocaten) recente jurisprudentie en actualiteiten op het gebied van het omgevingsrecht, natuurbeschermingsrecht, soortenbescherming en stikstof.

Shownotes

Op zoek naar meer kennis over de Omgevingswet? Klik hier voor het actuele cursusaanbod over de Omgevingwet bij het Instituut voor Bouwrecht.


Natuurbescherming – algemeen

RAV-codes / emissie-arme stallen, weiden en bemesten

Beheermaatregel of niet?

Handhaving e.a.