Afl. 27 – Jurisprudentie en actualiteiten omgevingsrecht (februari 2022)

In deze aflevering wordt door Marieke Kaajan, Fleur Onrust (ENVIR advocaten) en Daan Korsse (Soppe Gundelach advocaten) recente jurisprudentie besproken op het gebied van het ruimtelijk ordeningsrecht, natuurbeschermingsrecht, stikstof, handhaving en zonneparken.

Shownotes

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Ruimtelijke ordening

Bestuursprocesrecht

Stikstof

Handhaving

Zonneparken en omgeving

Natuurbeschermingsrecht