Afl. 25 – Jurisprudentie en actualiteiten omgevingsrecht (december 2021)

In deze aflevering van de IBR podcast behandelen Fleur Onrust en Marieke Kaajan (ENVIR advocaten) en Daan Korsse (SoppeGundelach advocaten) de meest opvallende actualiteiten en uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de maand december 2021 op het gebied van het natuurbeschermingsrecht en het ruimtelijk ordeningsrecht. Speciale gast deze aflevering is Philip Fruytier (Radboud Universiteit/BarentsKrans). Met hem spreken wij over zijn recent verdedigde proefschrift ‘De civielrechtelijke inbedding van het besluitenaansprakelijkheidsrecht‘.

Shownotes

Natuurbeschermingsrecht en stikstof

Handhaving e.d.

Ruimtelijk ordeningsrecht