Afl. 2 – Jurisprudentie en actualiteiten omgevingsrecht (jan 2020)

In deze tweede aflevering van ‘Instituut voor Bouwrecht – De Podcast‘ behandelen Marieke Kaajan van ENVIR advocaten en Daan Korsse van Van der Feltz advocaten de meest opvallende uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak in de maand januari 2020. Als gast ontvangen zij Maarten Engelberts die fervent voorstander van de Omgevingswet is. Afgesloten wordt met een beschouwing over de Amsterdamse huisvestingsverordening die recent nogal wat stof heeft doen opwaaien, m.n. voor personen die hun huis of appartement verhuren via sites als AirBNB.

Vragen, opmerkingen en suggesties zijn welkom via de e-mail: podcast@ibr.nl.

Marieke Kaajan, Maarten Engelberts, Rob Kluitenberg en Daan Korsse tijdens de opnamen van de tweede podcast.

Shownotes:

Natuurbescherming – Uitspraken januari 2020

  • ABRvS 29 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:288 (één-op-één-inpassing bestemmingsplan ‘Landgoed Tongeren’)
  • ABRvS 22 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:212 (bestemmingsplan ‘2e Herziening Buitengebied Bergeijk 2017’)
  • ABRvS 15 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:74 (omgevingsvergunning Neder-Betuwe)
  • ABRvS 22 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:210 (inpassingsplan ‘PAS-maatregel Lingegebied en Diefdijk-Zuid’)

Interview met Maarten Engelberts over de implementatie van de Omgevingswet door gemeenten

  • Opinie van de Ombudsman over de burger en de Omgevingswet in Tijdschrift voor Bouwrecht, TBR 2020/15.
  • Brief van de minister van M&W inzake overzicht gedane toezeggingen over de Invoeringswet en het Invoeringsbesluit, Kamerstukken I 2019/2020, 34986, nr. AB

Ruimtelijke Ordening – Uitspraken januari 2020

Huisvestingswet – Uitspraak januari 2020