Afl. 16 – Jurisprudentie en actualiteiten omgevingsrecht (feb en maart 2021)

Shownotes

Handhaving

Ruimtelijk ordeningsrecht

Natuurbeschermingsrecht