mr. S. (Sandro) Triches

mr. S. (Sandro) Triches

Wetenschappelijk medewerker privaatrecht

Gespecialiseerd in:

  • Onderzoek
  • Redactie

Contactgegevens:

In 2021 behaalde Sandro Triches zijn master Nederlands recht (specialisatie Burgerlijk recht) aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit. Gedurende de afronding van zijn studie is hij als werkstudent werkzaam geweest bij een onder andere in bouw- en aanbestedingsrecht gespecialiseerd advocatenkantoor. Sinds maart 2021 is Sandro als stafmedewerker verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht waar hij zich bezighoudt met de inhoud van het Tijdschrift voor Bouwrecht, Actualiteiten Bouwrecht, het secretariaat van de Stichting GarantieWoning en diverse bouwrechtelijke onderzoeken.

Expertisegebieden

  • (Bouw)contractenrecht
  • Koop-/aannemingsovereenkomst
  • Private kwaliteitsborging
  • Aanbestedingsrecht

Wetenschappelijke publicaties in tijdschriften en bundels

2017

  • ‘Causaliteit bij het benadelingscriterium van artikel 6:22 Awb’ in: C.J.H. Jansen en J.J.J. Sillen (red.), Causaliteit. Opstellen over causaliteit in het privaat-, straf- en bestuursrecht (Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2017) p. 93-106.