mr. S. (Sandro) Triches

mr. S. (Sandro) Triches

Wetenschappelijk medewerker privaatrecht

Gespecialiseerd in:

 • Onderzoek
 • Redactie

Contactgegevens:

In 2021 behaalde Sandro Triches zijn master Nederlands recht (specialisatie Burgerlijk recht) aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit. Gedurende de afronding van zijn studie is hij als werkstudent werkzaam geweest bij een onder andere in bouw- en aanbestedingsrecht gespecialiseerd advocatenkantoor. Sinds maart 2021 is Sandro als stafmedewerker verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht waar hij zich bezighoudt met de inhoud van het Tijdschrift voor Bouwrecht, Actualiteiten Bouwrecht, het secretariaat van de Stichting GarantieWoning en diverse bouwrechtelijke onderzoeken.

Expertisegebieden

 • (Bouw)contractenrecht
 • Koop-/aannemingsovereenkomst
 • Private kwaliteitsborging
 • Aanbestedingsrecht

Wetenschappelijke publicaties in tijdschriften en bundels

2024

 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 maart 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:2216, TBR 2024/6, m.nt. S. Triches

2023

 • A.G. Bregman, H.C.M. van Egmond, J.R. Hoogendoorn & S. Triches, Praktijkboek Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), Den Haag, IBR 2023
 • E.M. Bruggeman & S. Triches, ‘Over aansprakelijkheid en waarschuwingsplicht binnen het VGBouw 1992 en KBNL 2021 bouwteammodel’, TBR 2023/43

2022

 • E.M. Bruggeman & S. Triches, ‘Kroniek Consumentenbouwrecht 2020-2021’, TvC 2022, afl. 2, p. 75
 • HR 25 februari 2002, ECLI:NL:HR:2022:299, TBR 2022/117, m.aant. S. Triches

2021

 • F.M. van Cassel – van Zeeland, J.H. Meerburg, S.J.H. Rutten, S. Triches, M.N. Veerman & N. Van Wijk – van Gilst (red.), Jurisprudentie koop-/aannemingsovereenkomst (Editie 2021), Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2021

2017

 • R.H.T. Jansen & S. Triches, ‘Causaliteit bij het benadelingscriterium van artikel 6:22 Awb’, in: C.J.H. Jansen en J.J.J. Sillen (red.), Causaliteit. Opstellen over causaliteit in het privaat-, straf- en bestuursrecht, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2017, p. 93-106

Overige publicaties
2024

 • K.A. Klarenbeek, S. Triches, N. van Wijk-van Gilst & C.A.E. Wouda, ‘AVA Kwartaalkroniek 2023-IV’, Actualiteiten Bouwrecht 24 januari 2024
 • S. Triches, ‘KwartaalSignaal 170: Bouwrecht’, AAK 2024, p. 10033
 • S. Triches, ‘Redactioneel: Uitleg door Hof Den Bosch van bouwteambepalingen over schadevergoeding bij einde overeenkomst’, Actualiteiten Bouwrecht 7 maart 2024

2023

 • E.M. Bruggeman & S. Triches, ‘Redactioneel: Het VGBouw 1992 Model en het KBNL 2021 Model – waarschuwingsplicht van de aannemer’, Actualiteiten Bouwrecht 12 januari 2023
 • S. Triches & N. van Wijk-van Gilst, ‘AVA Kwartaalkroniek 2022-IV’, Actualiteiten Bouwrecht 1 februari 2023
 • S. Triches, ‘Redactioneel: Verjaring van schadevergoedingsvorderingen uit dwaling, bedrog en onrechtmatige daad’, Actualiteiten Bouwrecht 23 februari 2023
 • S. Triches, ‘KwartaalSignaal 166: Bouwrecht’, AAK 2023, p. 9796.
 • S. Triches, ‘Redactioneel: Flexwoningen en modulair bouwen, een vooruitzicht naar een TBR themanummer (mei 2023)’, Actualiteiten Bouwrecht 30 maart 2023
 • B. Lievers, S. Triches, N. van Wijk-van Gilst & C.A.E. Wouda, ‘AVA Kwartaalkroniek 2023-I’, Actualiteiten Bouwrecht 20 april 2023
 • S. Triches, ‘KwartaalSignaal 167: Bouwrecht’, AAK 2023, p. 9864
 • S. Triches, ‘Redactioneel: Luchtdichtheid – een (kleine) bloemlezing’, Actualiteiten Bouwrecht 22 juni 2023
 • S. Triches, ‘Redactioneel: Woningborggeschil met een veelheid aan onderwerpen’, Actualiteiten Bouwrecht 3 augustus 2023
 • S. Triches, ‘KwartaalSignaal 168: Bouwrecht’, AAK 2023, p. 9923.
 • S. Triches, N. van Wijk-van Gilst & C.A.E. Wouda, ‘AVA Kwartaalkroniek 2023-II’, Actualiteiten Bouwrecht 12 september 2023
 • S. Triches, ‘Redactioneel: een verslag van de ESCL Conferentie Kopenhagen 2023’, Actualiteiten Bouwrecht 12 oktober 2023
 • S. Triches, N. van Wijk-van Gilst & C.A.E. Wouda, ‘AVA Kwartaalkroniek 2023-III’, Actualiteiten Bouwrecht 26 oktober 2023
 • S. Triches, ‘KwartaalSignaal 169: Bouwrecht’, AAK 2023, p. 9991
 • S. Triches, ‘Redactioneel: Uitleg, kwalificatie en afgebroken onderhandelingen bij bouwteamsamenwerking’, Actualiteiten Bouwrecht 7 december 2023

2022

 • J.R. Hoogendoorn, S. Triches & N. van Wijk-van Gilst, ‘AVA Kwartaalkroniek 2021-IV’, Actualiteiten Bouwrecht 14 januari 2022
 • S. Triches, ‘Redactioneel: de Japanse duizendknoop – Snelgroeiende plant en snelgroeiend probleem’, Actualiteiten Bouwrecht 24 februari 2022
 • S. Triches, ‘KwartaalSignaal 162: Bouwrecht’, AAK 2022, p. 9557
 • S. Triches, ‘Redactioneel: Een woorden- en een mailwisseling. Opdrachtgever zegt (onbedoeld) op’, Actualiteiten Bouwrecht 13 april 2022
 • J.R. Hoogendoorn, S. Triches & N. van Wijk-van Gilst, ‘AVA Kwartaalkroniek 2022-I’, Actualiteiten Bouwrecht 21 april 2022
 • S. Triches, ‘KwartaalSignaal 163: Bouwrecht’, AAK 2022, p. 9619
 • S. Triches, ‘Redactioneel: Het inroepen van het financieringsvoorbehoud door de woningkoper’, Actualiteiten Bouwrecht 9 juni 2022
 • S. Triches, ‘Redactioneel: Conceptueel bouwen – Een korte introductie’, Actualiteiten Bouwrecht 10 augustus 2022
 • J.R. Hoogendoorn, S. Triches & N. van Wijk-van Gilst, ‘AVA Kwartaalkroniek 2022-II’, Actualiteiten Bouwrecht 17 augustus 2022
 • S. Triches, ‘KwartaalSignaal 164: Bouwrecht’, AAK 2022, p. 9677
 • S. Triches, ‘Redactioneel: Ontbinding koopovereenkomst woning – wordt de contractuele boete gematigd?’, Actualiteiten Bouwrecht 28 september 2022
 • S. Triches, ‘Redactioneel: blootstelling aan asbest in huurwoning – is er aansprakelijkheid en een reden voor (im)materiële schadevergoeding?’, Actualiteiten Bouwrecht 3 november 2022
 • S. Triches & N. van Wijk-van Gilst, ‘AVA Kwartaalkroniek 2022-III’, Actualiteiten Bouwrecht 15 november 2022
 • S. Triches, ‘KwartaalSignaal 165: Bouwrecht’, AAK 2022, p. 9735
 • S. Triches, ‘Redactioneel: Vernietiging arbitraal vonnis’, Actualiteiten Bouwrecht 1 december 2022

2021

 • J.R. Hoogendoorn, S. Triches & N. van Wijk-van Gilst, ‘AVA Kwartaalkroniek 2021-I’, Actualiteiten Bouwrecht 15 april 2021
 • S. Triches, ‘KwartaalSignaal 159: Bouwrecht’, AAK 2021, p. 9382
 • J.R. Hoogendoorn, S. Triches & N. van Wijk-van Gilst, ‘AVA Kwartaalkroniek 2021-II’, Actualiteiten Bouwrecht 19 juli 2021
 • S. Triches, ‘KwartaalSignaal 160: Bouwrecht’, AAK 2021, p. 9446
 • S. Triches, ‘Redactioneel: Signalering jurisprudentie RvA over Nul Op de Meter (NOM)-woningen’, Actualiteiten Bouwrecht 16 september 2021
 • J.R. Hoogendoorn, S. Triches & N. van Wijk-van Gilst, ‘AVA Kwartaalkroniek 2021-III’, Actualiteiten Bouwrecht 28 oktober 2021
 • S. Triches, ‘KwartaalSignaal 161: Bouwrecht’, AAK 2021, p. 9505
 • S. Triches, ‘Redactioneel: In afwachting van de Wkb-praktijk: een blik vooruit met de Wkb-proefprojectenevaluatie’, Actualiteiten Bouwrecht 22 december 2021