Research

Contractbeheersing en toezicht

mr. dr. H.P.C.W. (Hugo) Strang |2019

Op verzoek van de Rijksgebouwendienst heeft het Instituut voor Bouwrecht een rapportage over Contractbeheersing en toezicht tot stand gebracht. De Rijksgebouwendienst heeft een breed takenpakket. Voor de uitvoering van deze taken worden marktpartijen ingeschakeld. Het is van belang dat de kwaliteit van de prestaties die deze marktpartijen leveren wordt geborgd, zodat de eisen van de met hen gesloten contracten worden nageleefd. Het doel van de rapportage was om de Rijksgebouwendienst te ondersteunen bij het beraad over de wijze waarop contracten met marktpartijen worden beheerst en de wijze waarop toezicht wordt gehouden op deze marktpartijen.

Het onderzoek is uitgevoerd door mr. H.P.C.W. Strang, onder supervisie van prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis, in opdracht van projectleider ing. N.J. Dols, directie projecten van de Rijksgebouwendienst.

Klik hier voor de publicatie.