Research

Consultatie Leidraad Vertraging en Verstoring in de Bouw Gelanceerd

mr. S.N.J. (Stan) Putter |prof. mr. dr. M.A.B. (Monika) Chao-Duivis |mr. R. (Rob) Hoefnagels |mr. L. (Leonie) Mundt |2021

De redactie van de Leidraad Vertraging en Verstoring in de Bouw (de “Leidraad”) opent de openbare consultatie van de Leidraad.

De Leidraad is bedoeld voor partijen die betrokken zijn bij bouwprojecten en is geschreven om partijen te helpen bij het gezamenlijk voorkomen en oplossen of in ieder geval beter beslechten van vertragings- en verstoringsgeschillen in het bouwproces. Het toepassen van de in de Leidraad opgenomen handvatten kan ertoe leiden dat nadelige gevolgen van vertraging en verstoring in tijd en geld achterwege blijven of beperkter zijn.

De consultatie heeft tot doel om de markt te informeren over de Leidraad en om reacties te verzamelen die beoordeeld en meegewogen kunnen worden bij het in finale vorm opmaken van de Leidraad.

De gedachte bij de consultatie is dat de Leidraad enkel een succes kan worden als een representatief gedeelte van de markt het document omarmt en gaat toepassen. Met het oog daarop is de redactie bij het redigeren van het consultatiedocument al bijgestaan door een werkgroep van personen die de markt breed representeren. In de werkgroep zitten afgevaardigden van verschillende grote opdrachtgevers, grote opdrachtnemers (civiel en installaties), adviseurs, (kosten)consultants en juristen. Met het oog daarop wordt de Leidraad thans ook met de markt in een consultatieversie gedeeld.

Reacties op deze consultatieversie kunnen tot en met 31 maart 2021 worden ingediend. Deze worden door de voorzitter van de redactie, Stan Putter, verzameld. Reacties kunnen verstuurd worden aan het volgende e-mailadres: putter@smalaw.nl.

Redactie: mr. S.N.J. Putter, prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis, mr. R. Hoefnagels en mr. L. Mundt

Klik hier voor het document.