Research

Borging en normering van duurzame energietransitie in het omgevingsrecht

mr. J.J. (Jacco) Karens |2019

Promotieonderzoek Rijksuniversiteit Groningen

Als EU-lidstaat, maar vooral ook als verdragspartner bij het Akkoord van Parijs is Nederland gehouden om in diverse sectoren duurzaam beleid en regelgeving te ontwikkelen die gericht is op het zorgvuldig omgaan met de beschikbare hulpbronnen, het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het beperken van de milieubelasting in de vorm van CO2-uitstoot. Voor de gebouwde omgeving betekent dit verregaande energie-efficientie en een overstap op duurzame energievoorziening die in veel gevallen decentraal vorm gegeven moet worden. Dit onderzoek beoogt te voorzien in een behoefte om het gemeentelijke handelingsperspectief ten aanzien van energietransitie in de gebouwde omgeving nadere invulling te geven, meer specifiek gelet op de rol van het omgevingsrecht. Hoe kunnen gemeentelijke doelen ook echt omgezet worden in duurzame bouw en gebiedsontwikkeling? Welke rol spelen de instrumenten van de Omgevingswet daarbij en hoe moeten die ingezet worden? Waar raakt het omgevingsrecht aan energiewetgeving en hoe moeten die twee zich in de gebouwde omgeving tot elkaar verhouden?

Op 10 januari 2024 is Jacco Karens gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. De titel van zijn proefschrift luidt: ‘Verduurzamingsverplichtingen in het omgevingsplan. Juridische begrenzing van gemeentelijke sturing op de energietransitie in de gebouwde omgeving‘.