Rechtsbescherming in het omgevingsrecht

prof. mr. B.J. Schueler, prof. mr. B.J. van Ettekoven, mr. J. Hoekstra

Bekijk de inhoudsopgave

De wetgever brengt een aantal (algemene) vernieuwingen aan in het bestuursprocesrecht die ook doorwerken in het omgevingsrecht. Sommige vernieuwingen zijn min of meer recent al ingevoerd. Andere zijn al wel opgenomen in wetsvoorstellen die in verschillende stadia van behandeling zijn. Van weer andere is bekend dat het kabinet overweegt die in te voeren. Daarnaast zijn er vernieuwingen die specifiek betrekking hebben op procedures die aan het ruimtelijk bestuursrecht eigen zijn, zoals bijvoorbeeld de bestemmingsplanprocedure. In dit preadvies zullen verschillende aspecten van de rechtsbescherming worden besproken.

€ 36,00

Meer informatie

DeelVBR preadvies, nr. 37
Jaar van uitgave2009
ISBN978-90-78066-32-3
Lengte217 pag.

Expertisegebieden

Bekijk ook

Hoofdstuk 2 Crisis- en herstelwet, de experimenteerfase voorbij?
Hoofdstuk 2 Crisis- en herstelwet, de experimenteerfase voorbij?

mr. M.C. Brans, mr. F. Spijker, mr. M. Lurks, prof. dr. ir. A.G. Bregman

Naar een nieuw omgevingsrecht
Naar een nieuw omgevingsrecht

prof. dr. Ch.W. Backes, prof. mr. N.S.J. Koeman, prof. mr. drs. F.C.M.A. Michiels, prof. mr. A.G.A. Nijmeijer, prof. mr. H.F.M.W. van Rijswick, prof. mr. B.J. Schueler, prof. mr. J. Struiksma, prof. mr. R. Uylenburg

Is er toekomst voor het bestemmingsplan?
Is er toekomst voor het bestemmingsplan?

prof. mr. P.J.J. van Buuren