Circulair bouwen

prof. dr. Ch.W. Backes, mr. dr. M.N. Boeve, dr. R. Koolhoven, LLM, mr. D.R. Versteeg

Bekijk de inhoudsopgave

De overheid streeft een circulaire economie na ter vervanging van de huidige lineaire economie. Deze circulaire economie moet verspilling van grondstoffen voorkomen en de aarde, het milieu, in acht nemen. In alle sectoren - van landbouw tot textiel - stimuleert zij het ontwerpen van kringlopen, gericht op hergebruik van grondstoffen, zo ook in de bouw. Vele initiatieven die al leidden tot circulaire gebouwen, zonnepanelen, modulaire leasegevels, hergebruikte bouwstoffen en het Madaster brachten circulariteit zo goed mogelijk in de praktijk, maar kregen te maken met juridische uitdagingen en onmogelijkheden.
 
Drie rechtsgebieden, hun beperkingen en mogelijkheden krijgen in dit preadvies bijzondere aandacht: het goederenrecht, het publiekrecht en het aanbestedingsrecht. Zal het eenheidsbeginsel een obstakel blijven voor de leasegevel? Hoe kan een meer circulaire bouweconomie door publiekrechtelijke regelgeving worden bevorderd? Is gunning op levenscycluskosten als alternatief voor gunning op laagste prijs de garantie voor een circulaire bouweconomie?

Dit preadvies stond centraal tijdens de VBR jaarvergadering 2018 op 7 december 2018. Een verslag van deze dag zal in het voorjaar 2019 in het Tijdschrift voor Bouwrecht worden gepubliceerd.

€ 37,99

Meer bestelopties

Digitaal (met Leeslounge app)

€ 34,99

Online (op www.ibrtracker.nl)

€ 34,99

Meer informatie

DeelVBR preadvies, nr. 46
Jaar van uitgave2018
ISBN978-94-6315-042-2
NUR820-823
Lengte187 pag.

Expertisegebieden