Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet

prof. mr. J.M. Hebly, prof. mr. Elisabetta R. Manunza, prof. mr. M. Scheltema

Bekijk de inhoudsopgave

De preadviseurs bespreken het thans voorliggende wetsontwerp voor een nieuwe Aanbestedingswet. Hierbij benadert preadviseur Manunza het wetsontwerp vanuit een primair Europeesrechtelijke optiek; preadviseur Hebly belicht het geheel vanuit een overwegend nationale (privaatrechtelijke) invalshoek en preadviseur Scheltema richt zich meer op de beleidsmatige aspecten.

€ 36,00

Meer informatie

DeelVBR preadvies, nr. 38
Jaar van uitgave2010
ISBN978-90-78066-46-0
Lengte153 pag.

Expertisegebieden