Parlementaire Geschiedenis Omgevingswet

Een artikelsgewijze toelichting

1e druk | ISBN 978-94-6315-010-1 | NUR 823 | 2016 | 516 pagina's

Samenvatting

Eén samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures in het omgevingsrecht. Dat is het doel van de Omgevingswet. Met het aannemen van de wettekst door de Eerste Kamer staat het fundament van de wet vast. Hoewel de inwerkingtreding op zijn vroegst in 2019 is, kan de implementatie van de wet in de praktijk nu al beginnen. De bedoeling van de wetgever zal daarbij een belangrijke inspiratiebron zijn. Daarom hebben de bestuursrecht-advocaten van Stibbe in dit boek de wetsgeschiedenis van de Omgevingswet per artikel systematisch voor u gerangschikt en ontsloten.

Redactie: Jan Reinier van Angeren, Tom Barkhuysen, Anna Collignon, Annemarie Drahmann, Tijn Kortmann, Valerie van ‘t Lam, Erwin Noordover, Jan van Oosten, Christien Saris, Christine Strating & Aaldert ten Veen

Inhoudsopgave

mr. J.R. (Jan Reinier) van Angeren

Gerelateerde cursussen en bijeenkomsten

Zal niet getoond worden.