Onbegrensde rechtsbeoefening

Opstellen aangeboden aan prof. mr. D.A. Lubach

1e druk | ISBN 978-90-78066-89-7 | NUR 820-823 | 2014 | 307 pagina's

Samenvatting

Prof. mr. Dick Lubach, hoogleraar bouwrecht, is veertig jaar verbonden aan de vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit is een van de redenen om hem een liber amicorum aan te bieden met bijdragen van mensen – uit de wereld van de universiteit, de rechtspraktijk en het Instituut voor Bouwrecht – met wie hij nauw heeft samengewerkt. Het wetenschappelijke werk van Lubach ­kenmerkt zich door een brede, grensoverstijgende belangstelling. Deze bundel weerspiegelt dat.

De bijdragen zijn geordend rond drie thema’s: het omgevingsrecht, het publiek- en privaatrecht en het algemeen bestuursrecht. In een aantal beschouwingen wordt stilgestaan bij de vraag wat er van de wetenschappelijke ideeën van Lubach is terecht gekomen, bijvoorbeeld waar het gaat om het onderwerp van diens proefschrift over beleidsovereenkomsten. Andere bijdragen concentreren zich op actuele ontwikkelingen, ­zoals op het terrein van het aanbestedingsrecht of het nieuwe bestuursrechtelijke schadevergoedings- en nadeelcompensatierecht. Voorts bevat de bundel meer fundamentele beschouwingen, over het belang van interne rechtsvergelijking en van generalistische in plaats van gespecialiseerde rechtspraak.

De bundel maakt duidelijk dat zowel de door Lubach bestudeerde onderwerpen als diens grensoverstijgende onderzoeksaanpak nog steeds van bijzondere betekenis zijn.

Auteurs: prof. mr. M.A.M.C. van den Berg, prof. dr. ir. A.G. Bregman, prof. mr. H.E. Bröring, I.M. van Buggenum, prof. mr. P.J.J. van Buuren, prof. dr. S. Comtois, prof. mr. L.J.A. Damen, prof. dr. L.W. Gormley, mr. dr. K.J. de Graaf, mr. C.P. Hageman, prof. mr. J.H. Jans, mr. dr. A.M. Klingenberg, prof. mr. N.S.J. Koeman, mr. A.Z.R. Koning, mr. A.J. Kuipers, mr. K.M. van Leeuwen, dr. A. Logemann-Prunk, prof. mr. dr. A.T. Marseille, prof. mr. drs. B.P.M. van Ravels, prof. dr. J. de Ridder, prof. mr. M. Scheltema, mr. dr. C.A. Schreuder, mr. D. Sietses, mr. dr. H.D. Tolsma, mr. dr. A. Tollenaar, prof. mr. G.A. van der Veen, mr. dr. F.R. Vermeer, prof. mr. G.J. Vonk, mr. G. Vrieze en prof. dr. H.B. Winter.

Inhoudsopgave

prof. dr. ir. (Arjan) A.G. Bregman

Hoogleraar bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen en verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht en aan de ASRE

prof. mr. H.E. (Herman) Bröring

prof. mr. dr. K.J. (Kars) de Graaf

Hoogleraar bestuursrecht en duurzaamheid Universiteit Groningen

Gerelateerde cursussen en bijeenkomsten

Zal niet getoond worden.